На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2019             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.год.   ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ (инструктор) Полаже се у среду, 06.03.2019.год. у 1315часова у кабинету бр.94                                 Комисија: Лазић Дарко Радмиловић Марко –  Анђелковић Бобан     ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ГЛОДАЧ –конвенционалне машине Полаже се у четвртак, 07.03.2019.год. у 1310часова у радионици бр.39                                 Комисија: Перишић Светислав Раденовић Милијана Ранчић Милован, социјални партнер     ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ…

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ   У МАРТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ   Полаже се у ЧЕТВРТАК  07.03.2019. у 15:00   часова у учионици бр.4       Комисија: 1. Николић Милена Ђорђевић Силвиа Шиљић Стеван   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   РАЧУНАРСКЕ  МРЕЖЕ  И  КОМУНИКАЦИЈЕ МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ – ПОНЕДЕЉАК,  11.03.2019. у 13:10 у кабинету бр.103…

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу препоруке Владе Републике Србије, због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа, образовно-васпитни рад у основним  и средњим школама не  одржава се од 18. до 24. фебруара 2019. године.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у СРЕДУ 27.02. 2019.године у 12:30 часова – писмени део испита, уч.бр.80 и у ЧЕТВРТАК 28.02. 2019. године у 12:00 часова – усмени део испита, уч. бр.80 Комисија у саставу: Ивановић Лидија Ђорђевић Силвиа Гарић Милица Тошковић Снежана МАТЕМАТИКА Писмени део испита полаже се у ПЕТАК 01.03.2019.године у 12:30 часова,…