РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ школске2017/2018.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ   ГЕОГРАФИЈА (вмв) ИСТОРИЈА (тдс) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Јовановић Добрисав Вучковић Бранкица Ранчић Милица   МУЗИЧКА  КУЛТУРА (вмв, тзку) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.74 Комисија: Милошевић Радмила Јованов Злата Шипетић Александар   ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (тзку) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.60…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца: Teхничка школа у Смедереву Адреса наручиоца: Вука Караџића 13, 11300 Смедерево Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60112000 Услуге јавног друмског превоза.   На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Техничка школа…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ  У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  2018/2019. ГОДИНУ     ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ   Наручилац предметне јавне набавке је Техничка школа у Смедереву, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево. Наручилац спроводи се поступак јавне…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА У АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА ЕЛЕКТРИЧНИ  И  ЕЛЕКТРОНСКИ  СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА – разредни испит 3/6   Полаже се у СРЕДУ , 15.08.2018. године  у 9:00 часова, радионица .бр.40 Комисија у саставу: Радојевић Слободан – испитивач Нешић Александар Радмиловић Јелена – члан ( разредни старешина)   НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ – разредни испит 3/6   Полаже се у ЧЕТВРТАК, 16.08.2018. године…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА  У АВГУСТУ школске2017/2018.год.   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ   ПРАКТИЧНА НАСТАВА (разредни испит 1-11) Полаже се у среду, 15.08.2018.год у 09:00 часова у радионици бр.34 Комисија: Станковић Драган, испитивач Филиповић Саша, председник комисије Рачић Нада, члан   ГЕОГРАФИЈА (1-14) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Јовановић Добрисав, испитивач Вучковић Бранкица, председник комисије Стевановић Мирослава, члан   ХЕМИЈА (1-11) Полаже…