Osmaci danas polažu matematiku

Izvor: Beta

Beograd — Đaci osmog razreda u Srbiji danas nastavljaju polaganje male mature rešavanjem zadataka iz matematike, a polaganje počinje u 10 sati u osnovnim školama.

Osmaci danas polažu matematiku

Neposredno pre početka polaganja, oko 9.45, ministar prosvete Žarko Obradović će u direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije izvući kombinaciju zadataka iz matematike koji će se rešavati na završnom ispitu.

Za rešavanje zadataka đaci će imati dva sata, pa se polaganje završava u podne.

Učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa fotografijom i pečatom škole. Konačni odgovori moraju biti napisani ili zaokruženi hemijskom olovkom, dok u toku izrade testa učenici mogu koristiti i grafitnu olovku.

Na ispitu je zabranjena upotreba mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja. Na polaganju neće biti dozvoljena ni upotreba digitrona, a od pribora dozvoljeno je koristiti grafitne i hemijske olovke, gumice za brisanje, šestara, lenjira i trougla.

Đaci osmog razreda u Srbiji juče su završili prvi deo polaganja male mature, pošto su rešavali testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Na završnom ispitu, učenik može da ostvari najviše 20 bodova po predmetu, što znači maksimalno 40 bodova. Na osnovu opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole, broja bodova dobijenih na osnovu rezultata na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole i na osnovu rezultata na završnom ispitu izvršiće se rangiranje učenika.

Na testovima iz srpskog jezika i matematike ima 50 odsto nepoznatih pitanja, 25 odsto delimično poznatih i 25 odsto potpuno poznatih zadataka.

U dogovoru sa poverenikom za informacije od javnog značaja od ove godine rezultati završnog ispita biće istaknuti unutar osnovnih škola, a ne kao do sada na ulaznim vratima ili prozorima.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 21. juna.
Eventualne žalbe učenika na rezultate podnose se 21. juna u osnovnim školama, a žalbe okružnim upisnim komisijama dan kasnije, 22. juna.

Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna u osnovnim školama i na sajtu www.upis.mpn.gov.rs. Rezultati na sajtu biće objavljeni pod šiframa poznatim đacima i roditeljima.

Osmi razred završilo je 78.004 učenika, a u srednjim školama ima 83.335 slobodnih mesta.

Погледајте и...

Comments are closed.