КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/14 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 2014/2015. ГОДИНУ Konkursna dokumentacija prevoz zaposlenih   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРEВУ   POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE