УПИС УЧЕНИКА   у  II,    III  и   IV  разред  26.08.2016. године 10 – 14 часова   При упису  ученици  су дужни  да поднесу  следећа документа:   Пријаву  за  упис (купити у књижари или фотокопирници); Сведочанство из предходног разреда; Извод  из  матичне  књиге рођених; Доказ о уплати  родитељског динара, добровољно, на основу одлуке Савета  родитеља, од 2000,00 динара, на рачун  школе.   Пример уплатнице: У Смедереву, 22.08.2016. године     ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ,…

МАТУРСКИ  ИСПИТ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АВГУСТ 2016.год. (електротехника и металургија) ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА -ванредан Писмени испит из српског језика и књижевности Полаже се у ЧЕТВЕТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60 Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Николић Милена Ивановић Лидија   ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА: 1.Рачунарске мреже и комуникације ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.102 комисија : Војиновић Душан Минић Срећко Маћешић Марко…

Р А С П О Р Е Д      П О Л А Г А Њ А РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ У  АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1/6; 2/6; 3/5;3/8;етпу4) Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08. 2016. године у 8:00 часовау, писмени део испита , уч. бр.56 Усмени део испита у УТОРАК, 16.08.2016.године у 8:00 часова, уч.бр. 56 Комисија у саставу:…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год.   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ     СРПСКИ ЈЕЗИК (2-13, 2-17 и 3-18) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан (2-13)   Комисија: Стевановић Далиборка, испитивач Шиљић Стеван, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ ——————————————————————————————————– СРПСКИ ЈЕЗИК (вмв, тзку и аутомеханичар) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (тзку, заваривач и разредни испит) ХЕМИЈА И  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (аутомеханичар)…