РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ДЕЦЕМБРУ  ШК.  2016/2017.Г.   М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј   Број 19/2  од  8.12.2016.г.   ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ВЕРСКА НАСТАВА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ СОЦИОЛОГИЈА Полажу се у среду 14.12.2016.године у 13.15 сати у бр.97 Обрадовић Нада Голић Бранивој Милорадовић Алина Денић Зорица УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА(припремач намирница) ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ЕКОНОМИКА…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ДЕЦЕМБРУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Полаже се у СРЕДУ, 14. 12..2016. године у 12:00часова , уч.80 Хајошевић Јелена – испитивач Ђорђевић Силвиа Николић Милена МАТЕМАТИКА   Полаже се у СРЕДУ, 14.12.2016. године: писмени део испита  у 12:00 часова, уч.80, усмени део испита у четвртак у 13:00 часова, уч.80 Комисија у саставу:   Пољарац Весна -испитивач…

Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1566/1 Датум: 22.08.2016. године     На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге мале вредности број 02/16   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета…

УПИС УЧЕНИКА   у  II,    III  и   IV  разред  26.08.2016. године 10 – 14 часова   При упису  ученици  су дужни  да поднесу  следећа документа:   Пријаву  за  упис (купити у књижари или фотокопирници); Сведочанство из предходног разреда; Извод  из  матичне  књиге рођених; Доказ о уплати  родитељског динара, добровољно, на основу одлуке Савета  родитеља, од 2000,00 динара, на рачун  школе.   Пример уплатнице: У Смедереву, 22.08.2016. године     ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ,…