МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.год. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Полаже се у среду, 14.02.2018.год. у 1505 часова у сали за физичко Комисија: Шулкић Светлана Шипетић Александар Сикимић Невена   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (аутомеханичар) ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут) ПРЕДУЗЕТНИШТВО(омо) КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк) МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (мтзкк) МЕХАНИКА (тдс, заваривач) Полажу се у понедељак, 19.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.96 Комисија: – Петровић М. Верица – Томић Слађана – Васић Софија –…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске2017/2018.год. ГЕОГРАФИЈА (тдс) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ФИЛОЗОФИЈА (тдс) ЕКОНОМИКА  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАЋАЈА (тдс) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 13:10 сати у учионици бр.80 Комисија: Јовановић Добрисав Петровић Никола Шакић Татјана Денић Зорица   ПРАКТИЧНА  НАСТАВА ( I разред вмв, инструктор) ПРЕВОЗ  ПУТНИКА  И  РОБЕ (вмв) МЕТОДИКА  ОБУКЕ  ВОЖЊЕ (инструктор) САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА (вмв) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 12:30 сати у кабинету бр.94 Комисија: Лазић…

ТЕХНИЧКА ШКОЛА дел.бр. 03.05.2017. године С м е д е р е в о ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се 12.06.2013. у 9:00 часова по следећем распореду: – одељење: IV/1 у бр. 56 – деж.наст. Тошковић Снежана IV/2 у бр. 57 – деж.наст. Гарић Милица IV/3 у бр. 58 – деж.наст. Хајошевић Јелена…

Све информације о образовним профилима (занимањима) у нашој школи можете видети на Facebook страници школе :  https://www.facebook.com/tehnickasd.info  Опис занимања по подручјима рада можете видети на следећим везама: (морате бити логовани помоћу Facebook профила)  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  МАШИНСТВО  САОБРАЋАЈ   МЕТАЛУРГИЈА