PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT – ELEKTROTEHNIKA *************************************************************************************** ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НЕНАД ШАРЕНАЦ 1. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом звезда-троугао. 2. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом промена смера. 3. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад гребенастом склопком са променом смера. 4. Сервисирање мотора усисивача. 5. Сервисирање трофазног асинхроног мотора. 6. Сервисирање мотора веш машине и замена новојних делова. 7. Сервисирање монофазног…