PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT – ELEKTROTEHNIKA *************************************************************************************** ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НЕНАД ШАРЕНАЦ 1. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом звезда-троугао. 2. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом промена смера. 3. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад гребенастом склопком са променом смера. 4. Сервисирање мотора усисивача. 5. Сервисирање трофазног асинхроног мотора. 6. Сервисирање мотора веш машине и замена новојних делова. 7. Сервисирање монофазног…

Teme za maturski rad-elektrotehničar računara ************************************************************************************* PREDMET: RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNIK: Srećko Minić 1. Lokalne računarske mreže 2. Strukturno kabliranje računarskih mreža 3. Bežične računarske mreže 4. Ravnopravne računarske mreže 5. Mrežni hardver 6. Internet 7. Klijent-server arhitektura mreža 8. Windows 2008 Server – povezivanje klijenata 9. Windows 2008 Server –administriranje korisnika i grupa 10. Windows 2008 Server – aktivni direktorijum 11. Windows 2008 Server – kontroler domena…

IZBORNI PREDMETI-Elektrotehničar računara *************************************************************************************** IZBORNI PREDMET : RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNICI: Dušan Vojinović, Srećko Minić 1. Мрежне архитектуре 2. Стандардизација рачунарских мрежа OSI модел 3. Фреквенцијски мултиплекс 4. Временски мултиплекс 5. Комуникациони медији: парице, коаксијални кабл, оптички кабл 6. Бежични комуникациони медији. Подела спектра-емт. 7. Инфрацрвени и ласерски пренос. Радио таласи и микроталаси 8. Сателитски пренос 9. A/D и D/A конверзија 10. ASK 11. FSK 12. PSK 13.…

Teme za maturski rad-elektrotehničar procesnog upravljanja ***************************************************************************************** PREDMET: UPRAVLjANjE ELEKTROMOTORNIM POGONOM PREDMETNI NASTAVNIK: ZORAN STANOJEVIĆ 1. Princip rada linearnog elektromotora 2. Vard – Leonardova grupa 3. Proračun otpornika za puštanje u rad ASM sa prstenovima 4. Upravljanje pokretanjem asinhronog motora sa prstenovima 5. Upravljanje pokretanjem, reversom i elektrodinamičkim kočenjem kod kaveznog asinhronog motora 6. Regulacija brzine kod ASM promenom učestanosti pomoću tiristora 7. Izbor motora za intermitirani pogon ( primer iz prakse ) 8. Regulacija brzine jednosmernog motora primenom ispravljača…

IZBORNI PREDMETI – Elektrotehničar procesnog upravljanja Naziv predmeta: ELEKTRONIKA I ENERGETSKA ELEKTRONIKA Predmetni nastavnici: Slađana Stanković, Žaklina Jocić 1. Obrazovanje PN spoja 2. Direktna i inverzna polarizacija PN spoja 3. Jednostrani usmerač sa diodama 4. Dvostrani usmerač sa diodama 5. Grecov usmerač 6. Princip rada bipolarnog tranzistora 7. Karakteristike bipolarnog tranzistora 8. Jednosmerni režim rada pojačavača sa bipolarnim tranzistorima 9. Stabilizacija radne tačke 10. Izrazi za pojačanje struje, napona i…