МАТУРСКИ  ИСПИТ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АВГУСТ 2016.год. (електротехника и металургија) ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА -ванредан Писмени испит из српског језика и књижевности Полаже се у ЧЕТВЕТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60 Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Николић Милена Ивановић Лидија   ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА: 1.Рачунарске мреже и комуникације ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.102 комисија : Војиновић Душан Минић Срећко Маћешић Марко…

Р А С П О Р Е Д      П О Л А Г А Њ А РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ У  АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1/6; 2/6; 3/5;3/8;етпу4) Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08. 2016. године у 8:00 часовау, писмени део испита , уч. бр.56 Усмени део испита у УТОРАК, 16.08.2016.године у 8:00 часова, уч.бр. 56 Комисија у саставу:…