Ако Вам је потребан савет у вези са развојем каријере (даље школовање, запослење, размена ученика…) можете се обратити својим наставницима или прочитајте све на сајту: http://karijera.bos.rs

Одлука о додели Уговора ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 2708/1 Датум: 31.12.2015.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 62. Закона о основама система образовања и васпитања, директор Техничке школе у Смедереву, дана 31.12.2015. године, донео је О Д Л У К У о додели Уговора У јавној набавци добара у отвореном поступку, број 01/15 – набавка уља за…

ОБАВЕШТЕЊЕ   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ СВИХ РАЗРЕДА И СМЕРОВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДА СА РАДОМ КРЕЋЕ МЕДИЈСКА СЕКЦИЈА ЗА КОЈУ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ. СЕКЦИЈА ОКУПЉА МЛАДЕ, КРЕАТИВНЕ УЧЕНИКЕ, КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ОВЛАДАЈУ МОДЕРНИМ ВЕШТИНАМА,  АКТУЕЛНИМ У ДИГИТАЛНИМ МЕДИЈИМА ДАНАС. НОВИНАРСТВО, У НАЈМОДЕРНИЈЕМ СМИСЛУ РЕЧИ, ИНФОРМАТИКА – У НАЈЗАНИМЉИВИЈЕМ МОГУЋЕМ ПРИСТУПУ КРЕИРАЊА МЕДИЈСКОГ ПРОСТОРА НА ИНТЕРНЕТУ, И МАРКЕТИНГ – КАО НЕОПХОДАН ЗАЧИН СВАКЕ МЕДИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ДАНАС – ТО СУ…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ   ШК.  2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/1  од  8.12.2015.г. МАТЕМАТИКА Писмени део испита полаже се у уторак ,15.12.2015.г. у 11.30 сати у бр. 80, а усмени део испита  полаже се у понедељак 21.12.2015.године у 11.30 сати у бр. 80 Спасојевић Жељка Рачић Нада Илић Данијела МУЗИЧКА УМЕТНОСТ Полаже…