УПИС УЧЕНИКА   у  II,    III  и   IV  разред  26.08.2016. године 10 – 14 часова   При упису  ученици  су дужни  да поднесу  следећа документа:   Пријаву  за  упис (купити у књижари или фотокопирници); Сведочанство из предходног разреда; Извод  из  матичне  књиге рођених; Доказ о уплати  родитељског динара, добровољно, на основу одлуке Савета  родитеља, од 2000,00 динара, на рачун  школе.   Пример уплатнице: У Смедереву, 22.08.2016. године     ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ,…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год.   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ     СРПСКИ ЈЕЗИК (2-13, 2-17 и 3-18) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан (2-13)   Комисија: Стевановић Далиборка, испитивач Шиљић Стеван, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ ——————————————————————————————————– СРПСКИ ЈЕЗИК (вмв, тзку и аутомеханичар) Писмени део испита се полаже у понедељак, 15.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Усмени део испита се полаже у уторак, 16.08.2016.год. у 0900 сати у учионици бр.108 Комисија: Шиљић Стеван, испитивач Стевановић Далиборка, председник комисије Марковић Драгана, члан   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (тзку, заваривач и разредни испит) ХЕМИЈА И  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (аутомеханичар)…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ    ШК.  2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/1  од  11.04.2016.г.   АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА  ПРИБОРА ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ-ЗАВАРИВАЧ Полажу се у понедељак 18.04.2016. године у 12 сати у бр. 96 Раденовић Братислав Братић Вукашин Васић Софија Стевановић Мирослава ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ТДС, ВМВ…