МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У МАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.год. СОЦИОЛОГИЈА  СА  ПРАВИМА  ГРАЂАНА (тдс) ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈА (вмв) ВЕРСКА НАСТАВА (тдс) Полажу се у уторак, 26.05.2020.год. у 1000 сати у учионици бр.60 Комисија: Голић Бранивој Славковић Душица Јурић Јелица МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (инструктор) ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (инструктор) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (вмв) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (тдс) ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс) Полажу се у среду, 27.05.2020.год. у 1000 часова у…

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ТЕХНИЧКА ШКОЛА Смедерево Број: 684/2 Датум: 25.5.2020. године На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Техничка школа Смедерево, Вука Караџића 13 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Набавка добара – Набавка половног теретног возила за обуку ученика Јавна набавка број: 3/20