1 – Обавештење рада – 1.Organizacija rada 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ – 2. ОБАВЕШТЕЊЕ 3 – Инструкције у вези са поступањем – 3. Instrukcije u vezi sa postupanjem