Измене конкурсне документације Obaveštenje o produženju roka   ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 615/1 Датум: 28.5.2020. године   На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке и 3/20 – набавка половног теретног возила за обуку ученика  за Техничку школу у Смедереву  дошло је  до измена на странама 10/33, 13/33 и 14/33 које гласе: На страници 10/33 конкурсне документације измењен је IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, тако да…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ   РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2019/2020.годинe   МАТЕМАТИКА  (3-13)              Писмени део испита полаже се у понедељак, 01.06.2020.год у 0800   часова у учионици бр.56 Усмени део испита полаже се у уторак, 02.06.2020.год. у 0800 часова у учионици бр.56 Комисија: Чолић Добрила Павловић Весна Томић Слађана   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3-13) Полаже се у среду, 03.06.2020.год у 0800 часова у учионици бр.96 Комисија: Стевановић…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА  ПОПРАВЉАЊЕ ОЦЕНА завршних одељења у ЈУНУ, школске  2019/2020.годинe   МАТЕМАТИКА (4-11) Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 900 часова у учионици бр.58 (1 група) Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.58 (2 група) Предметни наставник: Павловић Весна   УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (4-11) Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.92 Предметни наставник: Славковић Душица   ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ…

ОБАВЕШТЕЊЕ!!!   НАСТАВА НА РТС-ПЛАТФОРМИ И ТВ-КАНАЛИМА ЗА УЧЕНИКЕ СЕ ЗАВРШАВА 05.2020.године ПРЕДЛОГЕ ЗАКЉУЧНИХ ОЦЕНА УНЕТИ У ДНЕВНИК ДО 29.МАЈА 2020.године ОБАВЕСТИТИ УЧЕНИКЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКЉУЧНИХ ОЦЕНА (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ) РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА ДОСТАВИТИ СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОПРАВЕ ОЦЕНУ ИЛИ СУ ПРОФЕСОРИ У НЕДОУМИЦИ ИЛИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ. РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ДОСТАВЉАЈУ СПИСКОВЕ ДО 30.МАЈА 2020.године НА МЕЈЛ ШКОЛЕ: tehsd@eunet.rs ШКОЛА ОРГАНИЗУЈЕ РАСПОРЕД ДОЛАСКА УЧЕНИКА У ПЕРИОДУ ОД 8.ЈУНА ДО 19.ЈУНА 2020.године У…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У МАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.год. СОЦИОЛОГИЈА  СА  ПРАВИМА  ГРАЂАНА (тдс) ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈА (вмв) ВЕРСКА НАСТАВА (тдс) Полажу се у уторак, 26.05.2020.год. у 1000 сати у учионици бр.60 Комисија: Голић Бранивој Славковић Душица Јурић Јелица МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (инструктор) ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (инструктор) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (вмв) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (тдс) ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс) Полажу се у среду, 27.05.2020.год. у 1000 часова у…

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ТЕХНИЧКА ШКОЛА Смедерево Број: 684/2 Датум: 25.5.2020. године На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Техничка школа Смедерево, Вука Караџића 13 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Набавка добара – Набавка половног теретног возила за обуку ученика Јавна набавка број: 3/20