ОБАВЕШТЕЊЕ У току је израда система Google-учионица на платформи G Suite for Education. Сви наставници и ученици ће добити нови мејл на постојећој е-маил адреси. Мејл ће садржати корисничко име и лозинку за приступ систему. Све одељењске старешине треба да обавесте ученике путем одговарајућих група (Viber, Messenger…) о приспелом мејлу и новим е-маил адресама помоћу којих ће приступати систему Ученици и наставници приступају налогу помоћу www. google.com. Ученици и наставници…

САЈТОВИ ЗАЈЕДНИЦА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА СУ ; 1. За подручје рада Машинство сајт заједнице је на линку http://zmsrs.edu.rs/ 2. За подручје рада Електротехника на линку; http://www.zetss.edu.rs/ 3. За подручје рада Саобраћај на линку;  https://zss.edu.rs/ НА САЈТОВИМА МОЖЕТЕ ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ, ПРЕУЗИМАТИ МАТЕРИЈАЛЕ И УПУСТВА ЗА ДАЉИ РАД И УЧЕСТВОВАТИ У ФОРМИРАЊУ БАЗЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ЗАЈЕДНИЦЕ.    

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ !!!   Сви наставници имају обавезу да доставе своју e-mail адресу за комуникацију са школом до краја дана (17.3.2020. године) на школски e-mail (tehsd@eunet.rs); Одељењске старешине треба да прикупе e-mail адресе ученика и њихове бројеве телефона и да те податке упишу у табелу у прилогу, коју треба послати на e-mail школе (tehsd@eunet.rs) и Одељењске старешине имају обавезу да контактирају родитеље ученика и да их замоле да…