У току је верификација школе за Google-учионица на платформи G Suite for Education. Због настале ситуације, иста је продужена за период до 14 дана. Школа планира да у потпуности ради преко ове платформе. Школа препоручује да се до даљњег користи Google учионица или неки други вид комуникације са ученицима и нуди помоћ тима за подршку, који чине: Радивојевић Милан, Милићевић Срђан, Минић Срећко, Михајловић Наталија, Маћешић Марко, Спасић Далибор. Такође,…

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА – директору   ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала…