МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020 .год.   ВОЗИЛА (инструктор) МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (вмв, тдс и инструктор) БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (инструктор) Полажу се у четвртак, 27.02.2020.год. у 1200 часова у учионици бр.94 Комисија: Радмиловић Марко ЂаковМомчило Терзић Ленка   ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Полажу се у петак, 28.02.2020.год. у 1230 часова у учионици бр.95 Комисија: Васић Софија Јанојлић Ивана Алексић Г.…