Документа за преузмање: Poziv struja 2020 konkursna dokumentacija – struja 2020   На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2020             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 24.02. 2020.године у 13:10 часова – писмени део испита, уч.бр.70 и у УТОРАК, 25.02. 2020. године у 13:10 часова – усмени део испита:  уч. бр.72 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Ивановић Лидија Гарић Милица Тошковић Снежана Дачић Драгана     МАТЕМАТИКА Полаже се у УТОРАК,…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020 .год.   ВОЗИЛА (инструктор) МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (вмв, тдс и инструктор) БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (инструктор) Полажу се у четвртак, 27.02.2020.год. у 1200 часова у учионици бр.94 Комисија: Радмиловић Марко ЂаковМомчило Терзић Ленка   ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Полажу се у петак, 28.02.2020.год. у 1230 часова у учионици бр.95 Комисија: Васић Софија Јанојлић Ивана Алексић Г.…