ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 50/1-3 Датум: 09.01.2020. године На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку…