ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ,  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019 1) Подаци о наручиоцу: Назив наручиоца: Техничка школа Седиште наручиоца: Вука Караџића  бр. 13,…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИОЦА  ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СМЕДЕРЕВО ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК   ЈАВНА НАБАВКА број 1/2019   децембар 2019. године                                           Техничка школa Вука Караџића бр.13 Смедерево Број: 2321/1 17.12.2019. година   На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 16.12. 2019.године у 13:10 часова – писмени део испита, уч.бр.70 и у УТОРАК, 17.12. 2019. године у 13:10 часова – усмени део испита:  уч. бр.72 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Ивановић Лидија Гарић Милица Тошковић Снежана     МАТЕМАТИКА Полаже се у УТОРАК, 24.12.2019. године у  10:00…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020 .год.   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (мтзкк, аутомеханичар и заваривач) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (тзку, вмв и рсут) Писмени део испита се полаже у понедељак, 16.12.2019.год. у 1310часова у учионици бр.70 Усмени део испита се полаже у уторак, 17.12.2019.год. у 1310часова учионици бр.72 Комисија: Ђорђевић Силвија Ивановић Лидија Гарић Милица –       Тошковић Снежана   МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс) МОТОРНА ВОЗИЛА…