ТЕХНИЧКА ШКОЛА Дел.бр.______________ август 2019.године С м е д е р е в о ПОДРУЧЈЕ РАДА:  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/19.годинe   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (4-3 и 4-4) Полаже се у СРЕДУ,28.08.2019.године у 08:00  часова у учионицибр.60 Комисија у саставу: -Ивановић Лидија -Ђорђевић Силвиа -Николић Милена   РАДНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ (4-4) Полаже се :задатак А у…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe     ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА (рсут) ФИЛОЗОФИЈА (мтзкк) УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (тзку, вмв и рсут) Полажу се у четвртак, 15.08.2019.год у 09:00 часовау учионици бр.80 Комисија: ШипкаМилена, члан ДенићЗорица, испитивач –     ПетровићНикола, председниккомисије   ИСТОРИЈА (тзку и тдс) Полажесе у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Ранчић Милица, испитивач Ђорђевић Божидар,члан Радивојевић Милан, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Полаже се у ЧЕТВРТАК, 15.08. 2019.године у 09:00 часова – писмени део испита, уч.бр.60 и у ПЕТАК, 16.08. 2019. године у 08:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.60 . Комисија у саставу: Ивановић Лидија Ђорђевић Силвиа Николић Милена     МАТЕМАТИКА   Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 19.08.2019. године у  08:00…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe   ИСТОРИЈА (1-14) Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Ранчић Милица, испитивач Ђорђевић Божидар,члан Радивојевић Милан, председник комисије   ГЕОГРАФИЈА (1-18) Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.72 Комисија: Јовановић Добрисав, испитивач Стефанов Александра, члан Анђелковић Бобан, председник комисије   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2-11) Полажу се у петак, 16.08.2019.год у 08:00…