РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНУ  ШК.  2018/2019.Г.  М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  10.6.2019.г. ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА(РСУТ, V°) ПРЕВОЗ ПУНИКА И РОБЕ(вмв) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА(V°) Полажу се у уторак 18.6.2019. године у 8.00 сати у бр. 92 Бајић Јовановић Александра Лазић Дарко Радмиловић Марко МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА МАШИНСКА…