РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04. 2019.године у 13:15 часова – писмени део испита, уч.бр.74 и у ПОНЕДЕЉАК 22.04. 2019. године у 11:30 часова – усмени део испита, уч. бр.82 Комисија у саставу: 1. Динић Весна 2. Марковић Драгана 3. Ћирић Динић Јасмина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 15.04.2019.године у 16:15 часова-писмени део испита,уч.бр.6…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АПРИЛУ  ШК.  2018/2019.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  9.4.2019.г. ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈА Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 12.30 сати у бр. 72 Денић Зорица Обрадовић Нада Ранчић Милица ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА МЕХАНИКА писмени ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 13.15 сати у бр.…