Електротехника је увек представљала интересантну област за ученика. Сталним развојем технике и иновацијама мењала су се и занимања у овој струци. У наредној школској години уписаће се ученици у 5 одељења ове струке и то: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 4. СТЕПЕНА: – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ – НОВИ ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1…