МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.год. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Полаже се у среду, 14.02.2018.год. у 1505 часова у сали за физичко Комисија: Шулкић Светлана Шипетић Александар Сикимић Невена   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (аутомеханичар) ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут) ПРЕДУЗЕТНИШТВО(омо) КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк) МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (мтзкк) МЕХАНИКА (тдс, заваривач) Полажу се у понедељак, 19.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.96 Комисија: – Петровић М. Верица – Томић Слађана – Васић Софија –…