УПИС УЧЕНИКА у II, III и IV разред

УПИС УЧЕНИКА   у  II,    III  и   IV  разред 

26.08.2016. године

10 – 14 часова

 

При упису  ученици  су дужни  да поднесу  следећа документа:

 

  1. Пријаву  за  упис (купити у књижари или фотокопирници);
  2. Сведочанство из предходног разреда;
  3. Извод  из  матичне  књиге рођених;
  4. Доказ о уплати  родитељског динара, добровољно, на основу

одлуке Савета  родитеља, од 2000,00 динара, на рачун  школе.

 

Пример уплатнице:

Уплатница

Уплатница

У Смедереву, 22.08.2016. године

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ,

                                                                                                 Симо Ђорђијевски с.р.

Погледајте и...

Comments are closed.