РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА

Р А С П О Р Е Д      П О Л А Г А Њ А

РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА

РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ

У  АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1/6; 2/6; 3/5;3/8;етпу4)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08. 2016. године у 8:00 часовау,

писмени део испита , уч. бр.56

Усмени део испита у УТОРАК, 16.08.2016.године у 8:00 часова, уч.бр. 56

Комисија у саставу:

Лидија Ивановић

Шиљић Стеван

Николић Милена

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(3/3) разредни испит

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08. 2016. године у 8:00 часова

писмени део испита  уч. бр. 56

Усмени део испита у УТОРАК , 16.08.2016.године у 8.00 часова, уч.бр. 56

Комисија у саставу:

Радмиловић Јелена

Гарић Милица

Тошковић Снежана

MATEMATIKA (1/2;1/3;1/5; 1/14; 2/6; ауел2;2/7;3/4;3/6)

Полаже се у СРЕДА, 17.08. 2016. године у 9:00 часова,

писмени део испита – уч. бр. 60

Усмени део испита у ЧЕТВРТАК , 18.08.2016.године у 8.00 часова, уч.бр. 60

Комисија у саставу:

Илић Данијела

Пецељ Коса

Ђорђевић Силвиа

MATEMATIKA (1/4;2/4;2/5;3/2;3/3;3/5;3/7;4/4;4/5;4/6;етпу4;етр4)

Полаже се у СРЕДА, 17.08. 2016. године у 9:00 часова,

писмени део испита – уч. бр. 59

Усмени део испита у ЧЕТВРТАК , 18.08.2016.године у 8.00 часова, уч.бр.59

Комисија у саставу:

Пољарац Весна

Дејановић Милутин

Карличић Горан

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(1/5;2/4;2/6) поправни испит

Полаже се у ПЕТАК, 19.06. 2016. године у 8:00 часова

писмени део испита  уч. бр. 56

Усмени део испита у ПОНЕДЕЉАК , 22.08.2016.године у 8.00 часова, уч.бр. 56

Комисија у саставу:

Радмиловић Јелена

Гарић Милица

Тошковић Снежана

ФИЗИКА (2/7)

ХЕМИЈА (1/5;етпу1:емтру1)

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА (2/4)

ЕЛЕМЕНТИ  АУТОМАТИЗАЦИЈЕ (етпу3)

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ (етпу4)

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН (еммо3)

EКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА (3/5)

Полаже се у ПЕТАК,  19.08.2016. године 9:00 часовау учионици бр. 58

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Стојиловић Љиљана

Ранковић Јасмина

Савић Славица

Петровић Никола

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 (1/2;1/3;1/5;1/6;етр1)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 22. 08. 2016. године 9:30 часова , учионице бр. 59

Усмени део испита у УТОРАК 23.08.2016.године у 8,00 часова, уч.бр.59

Комисија у саставу:

Николић Јелка

Михић Љиљана

Станојевић Зоран

 

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (2/2;2/3;2/4;2/5;2/6;ауел2)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 22. 08. 2016. године 9:30 часова , учионице бр. 60

Усмени део испита у УТОРАК  23.08.2016.године у 8,00 часова, уч.бр.60

Комисија у саставу:

Михић Љиљана

Тирнанић Александра

 Николић Јелка

 Совтић Иван

 Радојевић Слободан

 

ELEKTRONIKA 1(2/2;2/4)

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ(2/5)

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ (3/5)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ИЗРАДЕ (3/8;еммо3)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА (4/6)

Полаже се у ЧЕТВРТАК, 18. 08. 2016. године 9:00 часовау учионици бр.58

Комисија у саставу:

Станковић Слађана

Тирнанић Александра

 Совтић Иван

 Стефановић Милан

 

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА (2/2;2/3;2/4;2/5)

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ  (3/4)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15.08.2016. године 9:00 часовау учионици бр. 57

Комисија у саставу:

Михић Љиљана

 Николић Јелка

 Стефановић Милан

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (2/4)

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (етр4)

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА (3/4)

ЕЛЕКТРОНИКА 2 (3/2)

ПРОГРАМИРАЊЕ (етр4)

ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛА (арм3)

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ (3/2;3/3)

Полаже се у УТОРАК, 16.08.2016. године 9:00 часовау учионици бр. 58

Комисија у саставу:

Станковић Слађана

Михић Љиљана

Војиновић Душан

Тирнанић Александра

 

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА (3/5)

ФИЛОЗОФИЈА (етр4)

БИОЛОГИЈА (етпу1;етр)

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (емтру1)

Полаже се у СРЕДА, 24. 08. 2016. године 9:00 часовау учионици бр. 56

Комисија у саставу:

Шипка Милена

Денић Зорица

Обрадовић Нада

ГЕОГРАФИЈА (емтру1)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 15. 08. 2016. године 9:30 часовау учионици бр. 56

Комисија у саставу:

Јовановић Добрисав

Милошевић Радмила

Ивановић Драгица

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА (емтру1)

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ (емтру1;етпу1)

Полаже се у УТОРАК, 23. 08. 2016. године 9:00 часовау учионици бр. 56

Комисија у саставу:

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Ивановић Драгица

 

 

 

                                                                                 Стојиловић Новица

Погледајте и...

Comments are closed.