РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ испитном року школске 2011/2012.године

Подручје рада :
МАШИНСТВО и ОБРАДА МЕТАЛА и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
У
АВГУСТОВСКОМ испитном року
школске 2011/2012.године

1.БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА за одељење 3/16
Полаже се у ЧЕТВРТАК 16.08.2012.год у 8,30 час. у уч.бр. 5.
Комисија: 1.Вемић Дејан – испитивач
2.Лазић Дарко- члан
3.Анђелковић Бобан – председник

2.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК за одељење 3/16
Писмени део испита полаже се у петак 17.08.2012. год. у 8,30 час. у уч.бр. 4.
Усмени део испита полаже се у понедељак 20.08.2012. год. у 10,00 у уч.бр.4.
Комисија: 1. Требовац Весна – испитивач
2. Ивановић Драгица – члан
3. Вемић Дејан – члан

3. ПРАКТИЧНА НАСТАВА за одељење 1/15
Полаже се у петак 17.08.2012.год. у 8,30 час. у радионици за стругаре и глодаче
Комисија: 1.Перишић Светислав
2. Димитријевић Момчило
3. Милићевић Драган

Помоћник директора
Верица Петровић Манић

Техничка школа 1.
СМЕДЕРЕВО
дел.бр.
13.08.2012.год
Подручје рада :
МАШИНСТВО и ОБРАДА МЕТАЛА и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА
У
АВГУСТОВСКОМ испитном року
школске 2011/2012.године

1. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА за 2/15
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА за 3/13
ТЕРМОДИНАМИКА за 3/12
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ за 1/13
Полаже се у понедељак 20.08.2012. год. у 10,00 час. у уч.бр. 5.
Комисија : 1. Петровић Слађана
2. Чукић Јадранка
3. Стевановић Мирослава
4.Раденовић Братислав председник за 2/15
5. Марковић Драгана председник за 3/13
6. Рајић Наташа председник за 3/12
7. Шиљић Стеван председник за 1/13

2. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ; ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ и
ЕЛЕКТРОНИКЕ ; ЕЛЕКТРОТЕХНИКА;ЕЛЕКТРИЧНИ и ЕЛЕКТРОНСКИ
УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ
Полаже се у понедељак 20.08.2012. год.у 10,00 час. у уч.бр.8.
Комисија : 1. Тирнанић Александра – испитивач за 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/19
2. Маћешић Марко – испитивач за 2/13
3. Павловић Весна- председник 2/11 4. Милошев Владанка – председник 2/12
5. Васић Софија – председник 2/13 6. Раденовић Братислав- председни 2/15
7. Орлић Никола – председник 2/19

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК за одељења 1/14, 1/15 и 2/13
Писмени део испита полаже се у уторак 21.08. 2012. год. у 8,30 час. у уч. бр.4.
Усмени део испита полаже се у среду 22.08. 2012. год. у 8,30 час. у уч.бр.4.
Комисија : 1. Динић Ћирић Јасмина
2. Петровић Оља
3. Ђуровић Боривоје- председник за 1/14
4. Васић Софија – председник за 2/13

4. СРПСКИ ЈЕЗИК за одељења 1/13 и 1/14
Писмени део испита полаже се у уторак 21.08.2012. год. у 8,30 час. у уч. бр.5.
Усмени део испита полаже се у среду 22.08.2012. год. у 10,00 час. у уч.бр.5.
Комисија : 1. Шиљић Стеван – испитивач
2. Стевановић Далиборка -члан
3. Ђуровић Боривоје – председник

5. ИСТОРИЈА за одељења 1/18, 1/19 и 1/20
Полаже се у уторак 21.08.2012. год. у 9 ,00 час. у уч.бр. 6.
Комисија : 1. Ранчић Милица – испитивач
2. Ђорђевић Божидар – члан
3. Лазић Дарко – председник за 1/18
4. Реџић Миодраг – председник за 1/19
5. Јованов Злата – председник за 1/20

6. МЕХАНИКА за одељења 1/11, 1/12, 2/11,

Писмени део испита полаже се у уторак 21. 08. 2012. год. у 8,30 час. у уч. бр.8.
Усмени део испита полаже се у среду 22.08. 2012. год. у 8,30 час. у уч.бр.8.

Комисија : 1.Ђорђијевски Симо – испитивач
2. Митрашиновић Вера – члан
3. Раденовић Милијана – председник за 1/11
4. Стевановић Далиборка – председник за 1/12
5. Павловић Весна – председник за 2/11

7. МЕХАНИКА ,ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА за одељења 2/17, 2/19,
Полаже се у уторак 21.08.2012. год. у 10,30 час. у уч.бр. 8.
Комисија : 1. Ђорђијевски Симо -испитивач
2. Митрашиновић Вера – члан
3. Ранчић Милица – председник за 2/17
4. Орлић Никола – председник за 2/19

8. МЕХАНИКА за одељења 1/13, 1/14,
Полаже се у среду 22.08.2012. год у 11,30 час. у уч.бр.6.
Комисија : 1. Раденовић Милијана- испитивач за 1/13
2. Васић Софија – испитивач за 1/14
3. Шиљић Стеван – председник за 1/13
4. Ђуровић Боривоје – председник за 1/14

9. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ за одељење 2/13 , 2/14 и 2/15
ТЕХНОЛОГИЈА за одељење 1/15
ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ за одељење 2/11
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ за одељење 2/16
Полаже се у уторак 21.08.2012. год. у 10,30 час. у уч.бр. 4.
Комисија : 1. Раденовић Милијана – испитивач 2/11 и 1/15
2. Васић Софија – испитивач 2/13 и 2/15
3. Стевановић Мирослава – испитивач 2/14
4. Алексић Силвија – испитивач 2/16
5. Павловић Весна – председник за 2/11
6. Раденовић Братислав – председник за 2/15
7. Јакшић Снежана – председник за 2/16
8. Јасмина Динић Ћирић – председник за 1/15

10. МАТЕМАТИКА

Писмени део испита одржаће се у четвртак 23.08.2012.год.у 8,30 час.

А. РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

одељења 1/16, 2/12, 3/18,3/13, 4/11 уч.бр.106.- Милошев Владанка
одељења 1/12, 1/14,2/19, уч.бр.107.- Стојковић Добрица
одељења 2/14, 2/17, 3/16, 3/15, уч.бр.108.- Чолић Добрила
одељења 1/15, 3/12, 4/12, уч.бр.109. – Рачић Нада
одељења 1/11, 2/11,2/15,1/13,1/18,2/13, 2/18 – библиотека школе –
Павловић Весна и Спасојевић Жељка

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
ЗБОГ БОЛЕСТИ проф. Спасојевић Жељке ученике ће испитивати
проф. Рачић Нада

Усмени део испита одржаће се у петак 24.08.2012.год. по следећем распореду :

А. Одељења 1/16, 2/12, 4/11, 3/12,4/12,2/18 у 8,00 час. у уч.бр. 106.
Одељења 3/13, 3/18,1/15, 1/13, 1/18, 2/13 у 10,30 час. у уч.бр. 106.
Комисија: 1.Рачић Нада
2.Милошев Владанка
3.Радмиловић Марко – председник 1/16 4. Алексић Силвија – председник 4/11
5. Рајић Наташа – председник 3/12 6. Јањић Љубина – председник 4/12
7. Верица Петровић – председник 2/18 8. Марковић Драгана – председник 3/13
9. Адамовић Владимир – председник 3/13 10. Динић Ћирић Јасмина – пред. 1/15
11. Шиљић Стеван – председник 1/13 12. Лазић Дарко-председник 1/18
13. Васић Софија – председник 2/13

Б. Одељења 1/11,1/12, 2/11, 2/17, 3/16 у 8,00 час. у уч.бр. 108.
Одељења 1/14,2/19, 2/14,3/15,2/15 у 11,30 час. у уч.бр. 108.
Комисија: 1. Стојковић Добрица
2. Чолић Добрила
3. Павловић Весна
4. Стевановић Далиборка –председник 1/12 5. Раденовић Милијана- председник 1/11
6. Ранчић Милица – председник 2/17 7. Вемић Дејан – председник 3/16
8. Ђуровић Боривоје – председник 1/14 9. Орлић Никола – председник 2/19
10. Стевановић Мирослава – председник 2/14
11. Маринковић Дубравка – председник 3/15
12. Раденовић Братислав – председник 2/15

ВД ДИРЕКТОР

Верица Петровић Манић

Погледајте и...

Comments are closed.