РАСПОРЕД РАДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2011/2012. године

Техничка школа МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ
Смедерево РАСПОРЕД РАДА НА КРАЈУ
Дел.бр. ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА
1.03.2012. ШКОЛСКЕ 2011/2012. године

III КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД
ЗАВРШНА и НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА 30.03.2012.
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА за ЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА 2.04.2012. у 11,00 час.
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА за НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА 3.04.2012. у 10,00 час.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 4 и 5.04.2012
НАСТАВНЕ СУБОТЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ 31.03.2012. по петку 21.04.2012. по четвртку
РАДНЕ СУБОТЕ ЗА ПОПРАВКУ ОЦЕНА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА 5.05.2012.
РАДНЕ СУБОТЕ ЗА ПОПРАВКУ ОЦЕНА НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА 9.06.2012.
ЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА
КРАЈ ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ
3-13, 3-14, 3-15 18 .05.2012. године + 2 недеље блок наставе
3-18 25.05.2012. године
4-11, 4-12, 4-13, 4-14 1.06.2012. године
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ ЗА ЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА
3-13, 3-14, 3-15 од 21.05.-1.06.2012.
4-11, 4-12, 19.05., 26.05., 2.06., 4.06., 5.06.
РАСПОРЕД МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Одељењско веће за завршна одељења ( разредни испит) 28.05.2012. у 15,00 час.
Пријава разредних испита за завршна одељења 29.05.2012. од 9,00-10,00 у бр. 50.
Полагање разредних испита Од 31.05. до 5.05. 2012.
Одељењска већа за завршна одељења 6.06.2012. у 11,00 час.
Подела сведочанстава за завршна одељења 7.06.2012. у 12,00 час.
Пријава матурског и завршног испита 7.06.2012. од 14,00-17,00 час.
– I састанак Испитног одбора 8.06.2012. у 8,00 час.
Писмени матурски испит из српског језика за одељења 4/11, 4/12, 4/13, 4/14 8.06.2012. у 9,00 час.

Извлачење тема за завршни испит 8.06.2012. у 12,00 час.
Полагање изборног предмета матурског испита 11.06. и 12.06.2012.год.
Израда практичног рада завршног испита 11.06. и 12.06.2012.год.
Усмена одбрана матурског рада 13.06. и 14.06.2012.год.
Усмена одбрана завршног испита 13.06. и 14.06.2012.год.
II састанак Испитног одбора 15.06.2012. год. у 12,00 час.
Свечана подела диплома 19.06.2012. у 18,00 час.
Припремна настава за поправни испит завршних одељења Од 4.06. до 12.06. 2012.
Пријављивање поправних испита за јунски рок завршних одељења 11.06.2012. од 9,00 до 11,00 час. у бр.50.
Поправни испити за јунски рок завршних одељења Од 18.06.до 22.06.2012.год.
Пријављивање поправних испита за август месец 29.06.2012. од 10,00 до13,00 час.у бр .50.
НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА
КРАЈ ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ
1-15, 2-16 8.06.2012.год.
2-17, 2-18, 2-19 15.06.2012.год.
3-16 15.06.2012.год.
3-17 14.06.2012.год.
1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 1-18 22.06.2012. год.
2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15 22.06.2012. год.
3-11, 3-12 22.06.2012. год.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ ЗА НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА
1-15, 2-16 од 11.06. до 22.06.2012. год.
2-17, 2-18, 2-19 од 18.06. до 22.06.2012. год.
3-16 од 18.06. до 22.06.2012. год.
3-17 од 18.06. до 22.06.2012. год.
РАСПОРЕД РАДА ЗА НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА
Одељењска већа за одељења I; II и III разреда
26.06. 2012. год. од 8,00 час.
Припремна настава за I; II и III разреда
од 27.06. до 6.07.2012. год.
Подела сведочанстава I; II и III разреда
28.06. 2012. год. у 18,00 час.
Пријављивање разредних испита за јуни месец
незавршних одељења 29.06.2012. од 8,00 до10,00 час.у
бр .50.
Полагање разредног испита за незавршна одељења у јунском року од 2.07. до 6.07.2012.год.
Пријављивање поправних испита за август месец
29.06.2012. од 10,00 до13,00 час.у
бр .50.

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

КРАЈ ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ
1-19 с, 1-20с 22.06.2012. год.
1-21 с, 1-22 с 8.06.2012.год.
2-20с 8.06.2012.год.
2-20с ( припремач намирница) 25.05.2012. год.
3-19 с 25.05.2012. год.
РАСПОРЕД РАДА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Одељењска већа за 2-20(припремач намирница) и 3-19 29.05.2012.год. у 12,00 час.
Подела сведочанстава за 2-20 (припремач намирница) и
3-19 5.06.2012.
Пријава завршног испита за 2-20 (припремач намирница) и 3-19 6.06.2012.
Израда завршног рада за 2-20 (припремач намирница) и 3-19 11 и 12.06.2012.
Одбрана завршног рада за 2-20 (припремач намирница) и 3-19 13.06.2012.год.
Подела диплома за 2-20 (припремач намирница) и 3-19 19.06.2012. у 18,00 час
Одељењска већа за 1-19, 1-20 , 1-21, 1-22 и 2-20 26.06. 2012. год. у 8,00 час.
Подела сведочанстава за 1-19, 1-20 , 1-21, 1-22 и 2-20 28.06. 2012. год. у 18,00 час.
Пријављивање поправних испита за август месец
29.06.2012. од 10,00 до13,00 час.у бр .50.
Помоћник директора
Верица Петровић Манић

Погледајте и...

Comments are closed.