РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

РАЗРЕДНИХ ИСПИТА

У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (2/18) и

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1/17)

Полажу се у понедељак, 17.08.2015 у 10:00 часова (писмени део испита) и у уторак 18.08.2015. у 8:30 у бр.58

комисија:

за одељење 2/18:- Стевановић  Далиборка- Марковић Драгана

– Вемић Дејан

 за одељење 1/17:-Петровић Оливера- Шаренац Марија

– Бајић Јовановић Александра

 

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2/14) и

ТЕХНОЛОГИЈА (1/14)

Полажу се у понедељак, 17.08.2015. у 10:00 часова у бр.13

комисија:

за одељење 2/14:-       Тирнанић Александра-       Стефановић Милан

–       Петровић Оливера

за одељење 1/14:-       Јакшић Снежана-       Алексић Силвија

–       Рачић Нада

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (1/14)

Полаже се у уторак, 18.08.2015.  у 8:30 часова у бр.25

                     комисија:

 • Перишић Светислав
 • Димитријевић Момчило
 • Рачић Нада

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

ПОПРАВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

 

ФИЗИКА  (1/11, 1/12, 1/17 и ванредни);

ИСТОРИЈА (1/13) и

ЕКОЛОГИЈА (1/13)

Полажу се у понедељак, 17.08.2015 у 10:00 часова у бр.72

                                               комисија:

за одељење 1/11, 1/12 и 1/17 и ванредне:- Обрадовић Виолета– Стојиловић Љиљана

– Ћирић Динић Јасмина

– Петровић Манић Верица

– Бајић Јовановић Александра

за одељење 1/13:- Ранчић Милица- Ђорђевић Божидар

– Павловић Весна

за одељење 1/13:- Живковић Владета- Обрадовић Нада

– Павловић Весна

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1/14);

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (2/11, 3/12) и

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (Т.О.П.) (2/14 и БРАВАР)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (Т.З.К.У. и М.Т.)

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (Т.З.К.У.)

Полажу се у понедељак, 17.08.2015 у 10:00 часова у бр.97

                                          комисија:

за одељење 1/14 и 2/14:- Алексић Силвија– Стевановић Мирослава

– Рачић Нада

– Петровић Оливера

 за одељење 2/11 и 3/12:- Васић Софија- Тошковић Радован

– Јањић Љубина

 

за ванредне:- Раденовић Братислав- Тошковић Радован

– Алексић Силвија

 

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (Т.Д.С.)

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА (Т.Д.С.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА (V°)

МОТОРНА ВОЗИЛА (В.М.В. и V°)

Полажу се у понедељак, 17.08.2015 у 9:00 часова у бр.94

                комисија:

 • Бајић Јовановић Александра
 • Адамовић Радомир
 • Анђелковић Бобан

 

ТЕРМОДИНАМИКА (3/12)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (бравар и М.Т.К.К.)

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (М.Т.К.К.)

Полаже се у уторак, 18.08.2015.  у 8:30 часова у бр.97

                                                комисија:

за одељење  3/12:-     Томић Слађана-     Јањић Љубина

–     Бугариновић Владан

за ванредне:-       Раденовић Братислав-       Јањић Љубина

–       Бугариновић Владан

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (Т.З.К.У.)

РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ (М.Т.)

Полаже се у уторак, 18.08.2015.  у 8:30 часова у бр.24

комисија:

 • Јовановић Александар
 • Братић Вукашин
 • Ђуровић Боривоје

 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ (2/18)

СОЦИОЛОГИЈА (Т.Д.С.)

Полаже се у уторак, 18.08.2015.  у 8:30 часова у бр.5

комисија:

 • Милошевић Радмила
 • Шипка Милена
 • Денић Зорица

 

МАТЕМАТИКА — писмени део испита

Полаже се у уторак, 18.08.2015 у 8:30 часова:

 • одељења 1/11, 1/12, 1/17, 2/12 и ванредни у учионици бр.56
 • одељења 1/13, 1/16, 2/11 и 2/14 у учионици бр.57
 • одељења 2/13, 2/18 и 3/11 у учионици бр.58

МАТЕМАТИКА — усмени део испита

Полаже се у среду, 19.08.2015 у 8:30 часова:

 • одељења 1/11, 1/12, 1/17, 2/12 и ванредни у учионици бр.60
 • одељења 1/13, 1/16, 2/11, 2/14, 3/18 и 4/11 у учионици бр.59
 • одељења 2/13, 2/18 и 3/11 у учионици бр.58

комисија:

за одељења 2/13, 2/18 и 3/11:- Чолић ДобрилаРашић Живорад

– Стевановић Мирослава

– Вемић Дејан

– Динић Весна

 

за одељења 1/11, 1/12, 1/17 и 2/12 и ванредне:- Спасојевић Жељка– Рачић Нада

– Ћирић Динић Јасмина

– Петровић Манић Верица

– Бајић Јовановић Александра

– Васић Софија

за одељења 1/13, 1/16, 2/11, 2/14 , 3/18 и 4/11:- Стојковић Добрица– Павловић Весна

– Анђелковић Бобан

– Тошковић Радован

– Петровић Оливера

– Раденовић Милијана

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (2/11 и 2/15)

Полаже се у уторак, 18.08.2015 у 8:30 часова (писмени део испита) и у среду, 19.08.2015.  у 8:30 (усмени део испита) у учионици бр.86

комисија:

 • Ћирић Динић Јасмина
 • Петровић Оливера
 • Јакшић Снежана
 • Тошковић Радован

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (В.М.В; Т.Д.С. и V°)

МЕТОДИКА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (V°)

ТРАНСПОРТНО ПРАВИ И ШПЕДИЦИЈА (В.М.В.)

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (Т.Д.С.)

Полажу се у среду, 19.08.2015 у 8:00 часова у бр.94                              

комисија:

 • Адамовић Владимир
 • Орлић Никола
 • Лазић Дарко

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (1/13; 2/14; ванредни и 2/18*)

Полаже се у четвртак, 20.08.2015 у 8:30 часова (писмени део испита) и у петак, 21.08.2015. у 8:30 часова (усмени део испита) у учионици бр.59

комисија:

                 за одељење 2/14:-       Марковић Драгана-       Рајић Наташа

–       Петровић Оливера

за одељења 1/13; ванредне и 2/18*:-       Марковић Драгана-       Стевановић Далиборка

–       Павловић Весна

–       Вемић Дејан*

 

МЕХАНИКА (1/11; 1/12 и 2/11)

Полаже се у четвртак, 20.08.2015 у 8:30 часова (писмени део испита) и у петак, 21.08.2015. у 8:30 часова (усмени део испита) у учионици бр.4

МЕХАНИКА (1/13 и 1/14)

Полаже се у петак, 21.08.2015. у 8:30 часова у учионици бр.4

 

комисија:

 за одељење 1/11; 1/12 и 2/11:- Петровић Манић Верица- Ристић Јелена

– Ћирић Динић Јасмина

за одељења 1/13 и 1/14:-       Васић Софија-       Стевановић Мирослава

–       Павловић Весна

 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА(В.М.В. и Т.Д.С.)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (Т.Д.С.)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ (В.М.В.)

Полажу се у четвртак, 20.08.2015 у 8:00 часова у бр.94                                     

комисија:

 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко
 • Вемић Дејан

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (2/11)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (2/12)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (2/13 и 2/14)

Полаже се у понедељак, 24.08.2015.  у 8:30 часова у бр.57

            комисија:

 • Тирнанић Александра
 • Стефановић Милан
 • Тошковић Радован
 • Васић Софија
 • Стевановић Мирослава
 • Петровић Оливера

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2/15)

ЕЛКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (2/17 и 2/18)

Полаже се у уторак, 25.08.2015.  у 8:30 часова у бр.57

            комисија:

 • Тирнанић Александра
 • Стефановић Милан
 • Јакшић Снежана
 • Рајић Наташа
 • Вемић Дејан

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.