РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА –   ( 3/3 )

Полаже се у понедељак, 14. 08. 2017. године 9:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:              Јоцић Жаклина – испитивач

Радовановић Жарко – председник

Тирнанић Александра – члан

 

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ –   ( 3/3 )

Полаже се у уторак, 15. 08. 2017. године 9:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:              Радовановић Жарко – испитивач

Војиновић Душан – председник

Тирнанић Александра – члан

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ( 1/6 ; 3/6 ; 4/5 )

Полаже се у среду, 16. 08. 2017. године у 9:30 часова (писмени део испита), и у четвртак,

17.08.2017. у 8:00 часова (усмени део испита), у учионици бр.72

Комисија у саставу:              Ђорђевић Силвија – испитивач

Ивановић Лидија – предсесдник

Шиљић Стеван – испитивач

Ђурић Владимир – члан (1/6)

Радојевић Слободан – члан (3/6)

Лукић Зоран – члан  (4/5)

 

ЕНЛЕСКИ  ЈЕЗИК (4/5)

Полаже се у уторак, 22.08.2017. у 8:30 часова (писмени део испита),  и у среду

23.08.2017.у 8:30 часова (усмени део испита), у учионици бр.72

 

Комисија у саставу:

Гарић Милица – испитивач

Тошковић Снежана – председник

Лукић Зоран – члан

 

МАТЕМАТИКА –  писмени део испита ( 1/1 ; 1/4 ; 1/6 ; 3/1 ; 3/5 ; 4/2 ; 4/3 ; 4/5 )

Полаже се у петак, 18.08.2017. године 8:30 часова у учионици бр.;59

Комисија у саставу:              Карличић Горан – испитивач ( 1/1; 1/4; 1/6; 3/1; 3/5 и 4/2 )

Пољарац Весна – испитивач ( 4/3 и 4/5 )

Пецељ Коса – члан

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА –  писмени део испита ( 2/5 ; 2/7; 4/4 ; 1/5 ; 3/2 ; 3/4 )

Полаже се у петак, 18.08.2017. године 8:30 часова у учионици бр.;60

Комисија у саставу:              Илић Данијела – испитивач ( 2/5 ; 2/7 ; 4/4 )

Ковачевић Наталија – испитивач (1/5 ; 3/2 ;3/4 )

Денић Зорица –члан

 

МАТЕМАТИКА  –  усмени део испита

Полаже се у понедељак, 21.08.2017. године у учионици бр.59

одељења :4/3 и 4/5 од 8,00 до 9,00 часова.

одељење: 1/4 од 9,00 до 11,30 часова

одељења: 1/1 и 1/6 од 11,30 до 12,45 часова

одељења: 3/1 и 3/5  од 12,45 до 13,15 часова

одељење : 4/2 од 13,15 до 14,00 часова.

Комисија у саставу:

Карличић Горан – испитивач ( 1/1; 1/4; 1/6; 3/1; 3/5 и 4/2 )

Пољарац Весна  испитивач ( 4/3 и 4/5 )

Стојиловић Љиљана – члан ( 1/1 )

Лукић Зоран – члан (4/5)

Николић Милена – члан (1/4)

Ђурић Владимир – члан (1/6)

Минић Срећко – члан  ( 3/1 )

Совтић Иван – члан ( 3/5 )

Михић Љиљана – члан (4/2)

 

МАТЕМАТИКА  –  усмени део испита

Полаже се у понедељак, 21.08.2017. године у учионици бр.60

одељење : 2/5 од 8,00 до 8,45 часова.

одељење: 2/7 од 8,45 до 9,45 часова.

одељење: 1/5 од 9,45 до 10,00 часова.

одељење: 3/2 од 10,00 до 10,30 часова.

одељење: 3/4 од 10,30 до 11,30 часова.

одељење :4/4 од 11,30 до 12,15 часова.

Комисија у саставу:              Илић Данијела – испитивач ( 2/5 ; 2/7 ; 4/4 )

Ковачевић Наталија – испитивач (1/5 ; 3/2 ;3/4 )

Стефановић Милан – члан (2/5)

Спасић Далибор –  члан (2/7)

Ђорђевић Божидар – члан (1/5)

Алексић Иван члан (3/2)

Николић Јелка –члан ( 3/4)

Денић Зорица –члан (4/4)

 

 

OСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I – писмени део испита за ( 1/1 ; 1/3  )

 

Полаже се у уторак, 22.08.2017. године у 8:30 часова у учионици бр.59

 

Комисија у саставу:                                      Станковић Слађана – испитивач (1/1)

Станојевић Зоран – испитивач (1/3)

Савић Славица – члан

 

OСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II – писмени део испита за ( 2/2 ; 2/3  )

 

Полаже се у уторак, 22.08.2017. године у 8:30 часова у учионици бр.60

 

Комисија у саставу:                                      Михић Љиљана – испитивач (2/2)

Тирнанић Александра – испитивач (2/3)

Нушевић Љубомир – члан

 

 

OСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I- усмени  део испита за (1/1; 1/3; 1/5; 1/6 )

 

Полаже се у среду, 23.08.2017. године у учионици бр.59

 

Одељење: 1/1 од 8,00 до 8,30 часова

Одељење: 1/3 од 8,30 до 10,30 часова

Одељење: 1/5 од 10,30 до 11,45 часова

Одељење: 1/6 од 11,45 до 13,45 часова

 

Комисија  у саставу:                                     Станковић Слађана – испитивач (1/1)

Станојевић Зоран – испитивач (1/3)

Николић Јелка – испитивач (1/5; 1/6)

Стојиловић Љиљана – члан (1/1)

Ђорђевић Божидар – члан (1/5)

Ђурић Владимир – члан (1/6)

:

OСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II- усмени  део испита за (2/2; 2/3; 2/5; 2/6; 2/7 )

 

Полаже се у среду, 23.08.2017. године у учионици бр.60

 

Одељење: 2/2 од 8,00 до 8,45 часова

Одељење: 2/3 од 8,45 до 10,45 часова

Одељење: 2/5 од 10,45 до 11,00 часова

Одељење: 2/6 од 11,00 до 12,15 часова

Одељење: 2/7 од 12,15 до 12,30 часова

 

Комисија  у саставу:                                     Михић Љиљана – испитивач (2/2)

Тирнанић Александра – испитивач (2/3)

Стефановић Милан – испитивач (2/5 и 2/7)

Николић Јелка – испитивач ( 2/6)

Дракулић Радмила – члан (2/2)

Пецељ Коса – члан (2/3)

Тошковић Снежана – члан (2/6)

Спасић Далибор –члан (2/7)

 

ЕЛЕКТРИЧНА  МЕРЕЊА ( 2/3; 2/5; 2/7)

ЕЛЕКТРОНИКА  I,   (2/2; 2/5)

ЕЛЕКТРОНИКА   II  ( 3/2; 3/3)

 

Полаже се у четвртак, 17.08.2017. године у 9:30 часова у учионици бр.56

Комисија у саставу:

Михић Љиљана

Јоцић Жаклина

Стефановић Драган

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛИ  (2/2;2/3)

ЕЛЕМЕНТИ  АУТОМАТИЗАЦИЈЕ (2/3 ; 3/3; 3/4 )

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА (3/4)

РАСХЛАДНИ  УРЕЂАЈИ (3/5)

 

Полаже се у четвртак, 17.08.2017. године у 9:30 часова у учионици бр.57

Комисија у саставу:

Тирнанић Александра

Стефановић Милан

Савић Славица

Станковић Слађана

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (2/7)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И  ПОСТРОЈЕЊА  (2/7)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ  (4/4)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА (4/6)

 

Полаже се у четвртак, 17.08.2017. године у 9:30 часова у учионици бр.58

Комисија у саставу:

 

Станојевић Зоран

Совтић Иван

Спасић Далибор

 

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ (3/2; 3/3)

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ (3/4)

Полаже се у петак, 18.08.2017. године у 8:30 часова у учионици бр.74

Комисија у саставу:

Војиновић Душан

Николић Јелка

Траиловић Звонко

ФИЗИКА ( 1/3, 1/4, 1/6)

ГЕОГРАФИЈА  (1/4;1/5;1/6)

СОЦИОЛОГИЈА (3/4)

Полаже се у четвртак, 17.08.2017. године у 9:30 часова у учионици бр.59

Комисија у саставу:

Стојиловић Љиљана

Јовановић Добрисав

Денић Зорица

Ђорђевић Божидар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =