РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

 

ИСТОРИЈА (1-14)

Полаже се у среду, 16.08.2017.год у 09:00 сати у учионици бр.106

Комисија:

 • Петровић Наташа, испитивач
 • Ранчић Милица, председник комисије
 • Шаренац Марија, члан

 

ХЕМИЈА (1-16)

Полаже се у среду, 16.08.2017.год у 09:00 сати у кабинету бр.93

Комисија:

 • Станковић Јелена, испитивач
 • Ранковић Јасмина, председник комисије
 • Шиљић Стеван, члан

 

ГЕОГРАФИЈА (1-17)

Полаже се у среду, 16.08.2017.год у 09:00 сати у учионици бр.106

Комисија:

 • Јовановић Добрисав, испитивач
 • Вучковић Бранкица, председник комисије
 • Ранчић Милица, члан

 

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА (1-17)

Полаже се у среду, 16.08.2017.год у 09:00 сати у учионици бр.106

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра, испитивач
 • Орлић Никола, председник комисије
 • Ранчић Милица, члан

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА (разредни испит 2-13)

Полаже се у среду, 16.08.2017.год. у 09:00 сати у учионици бр.107

Комисија:

 • Милошевић Радмила, испитивач
 • Јованов Злата, председник комисије
 • Милићевић Срђан, члан

 

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (2-16)

Полажу се у среду, 16.08.2017.год. у 09:00 сати учионици бр.106

Комисија:

 • Радојевић Слободан, испитивач
 • Стефановић Милан, председник комисије
 • Бајић Јовановић Александра, члан

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (2-15)

Писмени део испита се полаже у среду, 16.08.2017.год. у 09:00сати у учионици бр.108

Дежурни наставник: Рајић Наташа

Усмени део испита  се полаже у четвртак, 17.08.2017.год. у 08:00 сати учионици бр.107

Комисија:

 • Рајић Наташа, испитивач
 • Марковић Драгана, председник комисије
 • Орлић Никола, члан

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (2-13, 2-14, 3-11, 4-11 и 4-12; разредни испит 2-14)

Писмени део испита се полаже у среду, 16.08.2017.год. у 09:00сати у учионици бр.108

Дежурни наставник: Ћирић Динић Јасмина

 

Усмени део испита  се полаже у четвртак, 17.08.2017.год. у учионици бр.108 по следећем распореду:

 

одељење време почетка испита
2-13

2-14

08:00
3-11

4-11

4-12

09:00

 

Комисија:

 • Ћирић Динић Јасмина, испитивач
 • Шаренац Марија, председник комисије
 • разредни старешина, члан (2-13, 2-14, 3-11, 4-11 и 4-12)

 

МАТЕМАТИКА (1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-17, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-16, 3-11, 3-12, 3-13, 3-17 и 4-12; разредни испит 2-16)

Писмени део испита се полаже у петак, 18.08.2017.год. у 08:00сати по следећем распореду:

 

дежурни наставник одељење учионица
Спасојевић Жељка 1-12, 1-14, 2-11 и 3-12 106
Стојковић Добрица

Чолић Добрила

1-13 и 2-12

2-13, 3-11 и 3-17

107
Павловић Весна 1-11, 2-14 и 3-13 108
Рачић Нада 1-17, 2-16 и 4-12

разредни испит 2-16

109

 

Усмени део испита се полаже у понедељак, 21.08.2017.год. у учионици бр.108 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
1-13

2-12

08:00
1-11 10:00
1-17 11:30
2-14 13:00
2-16 14:30
3-13 16:30

 

Комисија (1-13 и 2-12):

 • Стојковић Добрица, испитивач
 • Павловић Весна, председник комисије
 • разредни старешина (1-13 и 2-12)

Комисија (1-11, 1-17, 2-14, 2-16 и 3-13):

 • Павловић Весна, испитивач
 • Стојковић Добрица, председник комисије

–     разредни старешина (1-11, 1-17, 2-14, 2-16 и 3-13)

 

 

Усмени део испита се полаже у понедељак, 21.08.2017.год. у учионици бр.107 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
4-12 08:00
2-13 09:00
3-11

3-17

11:00
1-14 12:00
3-12 13:00
1-12

2-11

14:00

 

Комисија (4-12):

 • Рачић Нада, испитивач
 • Чолић Добрила, председник комисије
 • Васић Софија, члан

Комисија (2-13, 3-11 и 3-17):

 • Чолић Добрила, испитивач
 • Рачић Нада, председник комисије
 • разредни старешина, члан (2-13, 3-11 и 3-17)

Комисија (1-12, 1-14, 2-11 и 3-12):

 • Спасојевић Жељка, испитивач

–        Чолић Добрила, председник комисије

–        разредни старешина, члан (1-14, 3-12, 1-12 и 2-11)

 

 

 

ФИЗИКА (1-11, 1-12, 1-16, 1-17, 2-11, 2-12,2-14 и 2-15)

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (1-13)

Полажу се у уторак, 22.08.2017.год. учионици бр.108 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
1-16, 2-11,2-12и 2-15 08:00
1-11 09:00
1-12 10:00
1-13 11:00
1-17 12:00
2-14 13:00

 

 

Комисија:

 • Обрадовић Виолета, испитивач
 • Стојиловић Љиљана, председник комисије
 • разредни старешина, члан (1-11, 1-12, 1-13, 1-16, 1-17, 2-11, 2-12, 2-14 и 2-15)

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1-14)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (3-13)

Полажу се у уторак, 22.08.2017.год. у 08:00сати у учионици бр.107

Комисија:

 • Томић Слађана, испитивач
 • Стевановић Мирослава, председник комисије

–      разредни старешина, члан (2-13 и 3-13)

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – заваривач (2-13, 3-13 и разредни испит 2-13)

Полаже се у уторак, 22.08.2017.год. у 09:00сати у учионици бр.107

Комисија:

 • Стевановић Мирослава, испитивач
 • Томић Слађана, председник комисије
 • разредни старешина, члан (2-13 и 3-13)

 

МЕХАНИКА (1-11, 1-12и 2-12)

Писмени део испита (1-11, 1-12 и 2-12) се полаже у среду, 23.08.2017.год. у 08:00 сати у учионици бр.108

Дежурни наставник: Петровић Манић Верица

Усмени део испита се полаже у четвртак, 24.08.2017.год. у учионици бр.108 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
1-11 08:00
1-12 08:45
2-12 09:45

 

Комисија:

 • Петровић Манић Верица, испитивач
 • Ристић Јелена, председник комисије
 • разредни старешина, члан (1-11, 1-12 и 2-12)

 

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (1-14 и 1-17)

Испит се полаже у четвртак, 24.08.2017.год. у учионици бр.107 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
1-14 08:00
1-17 09:00

Комисија (1-14):

 • Стевановић Мирослава, испитивач
 • Васић Софија, председник комисије

–       Шаренац Марија, члан

 

Комисија (1-17):

–       Стевановић Мирослава, испитивач

–        Васић Софија, председник комисије

–       Ранчић Милица, члан

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =