РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНУ ШК. 2014/2015.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ  У ЈУНУ ШК.  2014/2015.Г.

 М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2  од  09.06.2015.г.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

Полажу се у понедељак 15.06.2015. године у 12 часова

Јакшић Снежана

Васић Софија

Тирнанић Александра

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у понедељак 15.06.2015. године у 12 часова,

а усмени део испита полаже се у уторак 16.06.2015.г. у 12 часова

Динић Ћирић Јасмина

Оливера Петровић

Шаренац Марија

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

КОНСТРУИСАЊЕ

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полажу се у уторак 16.06.2015.г у 12 часова

Алексић Силвија

Раденовић Милијана

Бугариновић Владан

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ФИЛОЗОФИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у уторак 16.06.2015.г у 12 часова

Шипка Милена

Петровић Никола

Денић Зорица

Милошевић Радмила

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

Полажу се  у среду 17.06.2015. године у 12 часова

Петровић Манић верица

Јањић Љубина

Милићевић Срђан

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ГАРАЖЕ,СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Полажу се  у среду 17.06.2015. године у 12 часова

Вемић Дејан

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

ФИЗИКА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

Полажу се  у четвртак 18.06.2015. године у 12 часова

Обрадовић Виолета

Раденовић Братислав

Стевановић Мирослава

МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Полажу се  у четвртак 18.06.2015. године у 12 часова

Адамовић радомир

Јанковић Горан

Лазић Дарко

МЕХАНИКА

ОСНОВИ МАШИНСТВА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Полажу се у петак 19.06.2015.године у 12 часова

Раденовић Братислав

Ристић Јелена

Милићевић Срђан

ВЕРСКА НАСТАВА

ИСТОРИЈА

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

Полажу се у петак 19.06.2015.године у 12 часова

Поповић Андрија

Ранчић Милица

Јурић Јелица

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Полажу се у понедељак 22.06.2015. године у 9 часова

Јовановић Александар

Томић Слађана

Братић Вукашин

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

Полажу се у понедељак 22.06.2015. године у 9 часова

Радмиловић Марко

Орлић Никола

Лазић Дарко

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се у уторак 23.06.2015.године у 9 часова,

а усмени у среду 24.06.2015. године у 9 часова

Шиљић Стеван

Стевановић Далиборка

Динић Весна

МЕТОДИКА ОБУКЕ ВОЖЊЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

Полажу се у уторак 23.06.2015.године у 9 часова

Вемић Дејан

Лазић Дарко

Радмиловић Марко

ПРАКТИЧНА НАСТАВА- Возач моторних возила, Техничар друмског саобраћаја

Полаже се 24.06.2015. године у 12 часова

Адамовић Владимир

Адамовић Радомир

Анђелковић Бобан

ПРАКТИЧНА НАСТАВА- Заваривач

Полаже се 24.06.2015. године у 12 часова

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Стевановић Мирослава

ПРАКТИЧНА НАСТАВА- Оператер машинске обраде

Полаже се 24.06.2015. године у 9 часова

Јакшић Снежана

Димитријевић Момчило

Перишић Светислав

ПРАКТИЧНА НАСТАВА- Бравар

Полаже се 24.06.2015. године у 12 часова

Пешић Добрица

Јовановић Милорад

Ристић Јелена

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у четвртак 25.06.2015. године у 9 часова,

А усмени дое испита полаже се у петак 26.06.2015. године у 9 часова

Рачић Нада

Павловић Весна

Стојковић Добрица

ЗАВРШНИ ИСПИТ -ЗАВАРИВАЧ

Полаже се у четвртак 25.06.2015. године у 9 часова

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Стевановић Мирослава

Погледајте и...

Comments are closed.