РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  И  ПОПРАВНИХ  ИСПИТА У ЈУНУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  И  ПОПРАВНИХ  ИСПИТА У ЈУНУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Полаже се у СРЕДУ, 21.06. 2017.године у 12:00 часова- писмени део испита, уч.бр.77

и у ЧЕТВРТАК, 22.06. 2017. године у 11:00 – усмени део испита уч. бр.77 .

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Николић  Милена

Шиљић Стеван

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 19.06.2017.године у 15:25 часова- писмени део испита, уч.бр.77

и у УТОРАК, 20.06. 2017. године у 12:30 – усмени део испита уч. бр.77 .

Комисија у саставу:

 

Тошковић  Снежана

Радмиловић Јелена

Гарић  Милица

МАТЕМАТИКА

 

Полаже се у ПЕТАК, 23.06.2017. године у  8:30 часова – писмени део испита, уч.бр.56,

и у ПОНЕДЕЉАК  26.06.2017. године у 7:00 – усмени део испита, уч.бр.60.

Комисија у саставу:

 

Карличић Горан

Пољарац Весна

Илић Данијела

Ковачевић Наталија

 

БИОЛОГИЈА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ХЕМИЈА

ФИЗИКА

ПРЕРАДА МЕТАЛА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Полаже се у УТОРАК, 20.06.2017. године у  11:30 часова у кабинету  биологије

Комисија у саставу:

Обрадовић Нада

Милошевић Радмила

Ранковић Јасмина

Стојиловић Љиљана

Радовановић Весна

Јованов Злата

 

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2

 

Писмени део испита полажу се у СРЕДУ ,21.06.2017. године у 9:30 часова ,лаб..бр.13

Усмени  део испита полаже се у ЧЕТВРТАК 22.06.2017.године у 8:30 часова ,лаб.бр.13

Комисија у саставу:

Станковић Слађана

                                            Војиновић Душан

Стефановић Милан

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ  МАШИНЕ  СА  ИСПИТИВАЊЕМ

РАСХЛАДНИ  УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРОНСКИ  УРЕЂАЈИ НА  ШИНСКИМ  ВОЗИЛИМА

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

EЛЕКТРОТЕРМИЧКИ  УРЕЂАЈИ

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

ПРАКТИЧНА  НАСТАВА  –  АРМ

 

Полажу се у СРЕДУ ,21.06.2017. године у 8:00 часова ,лаб.бр.13

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Совтић Иван

Тирнанић Александра

Николић Јелка

Радовановић Жарко

 

ЕЛЕКТРИЧНА  МЕРЕЊА

 ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА 

ОБЈЕКТНО  ОРЈЕНТИСАНО  ПРОГРАМИРАЊЕ   

РАЧУНАРИ 

ПРОГРАМИРАЊЕ                                

 

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 26.06.2017. године у  8:30 часова

Комисија у саставу:

Николић Јелка

Михић Љиљана

Маћешић Марко

Надашкић Јасминка

Дракулић Радмила

АПЛИКАТИВНИ  СОФТВЕР

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛИ

ТЕХНИЧКО  ЦРТАЊЕ

МОТОРНА  ВОЗИЛА

ОСНОВЕ МАШИНСТВА

 

Полаже се у УТОРАК, 27.06.2017. године у  8:30 часова , у кабинету  102

Комисија у саставу:

Надашкић Јасминка

 Маћешић Марко

Стефановић Милан

Чукић Јадранка

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 26.06.2017. године у 10:00 часова, у фискултурној сали

Комисија у саставу:

Ђурић Владимир

  Шипетић Александар

Панић Сања

 

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРОИЗВОДЊЕ

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У МЕТАЛУРГИЈИ

ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА  НАСТАВА

 

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 19.06.2017. године у 11:00 часова, у бр.78

Комисија у саставу:

Шакић Татјана

Радовановић Весна

Недељковић Немања

Петровић Никола

ЕЛЕКТРОНИКА 1

ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕХНОЛОГИЈА РАДА

 

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 26.06.2017. године у 10:00 часова, у бр.72

Комисија у саставу:

Јоцић Жаклина

  Радовановић Весна

Лукић Зоран

Спасић Далибор

 

ПРАКТИЧНА  НАСТАВА

 

Полаже се у ЧЕТВРТАК, 22.06.2017. године у 10:00 часова, у бр.17

Комисија у саставу:

Ковачевић Голуб

  Станковић Радослав

Нешић Александар

 

 

 

 

Стојиловић  Новица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =