РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске2018/2019.год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУшколске2018/2019.год.МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у понедељак 17.12.2018.г. у 12:30 сати у бр.80

Усмени део испита полаже се у уторак 18.12.2018.г. у 13:10 сати у бр.80

 • Рајић Наташа
 • Стевановић Далиборка
 • Шаренац Марија
 • Динић Ћирић Јасмина

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУДин

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Полажу се у понедељак 17.12.2018.г. у 13:10 сати у бр.94

 • Радмиловић Марко
 • Јурић Јелица
 • Бајић Јовановић Александра

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

Полажу се у понедељак 17.12.2018.г. у 13:10 сати у бр.39

 • Перишић Светислав
 • Димитријевић Момчило
 • Милићевић Драган

ФИЗИКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА(мтзкк,заваривач,тзку)

Полажу се у уторак 18.12.2018.г. у 13:10 сати у бр.96

 • ОбрадовићВиолета
 • Стојиловић Љиљана
 • Алексић ГлигорићСилвија
 • Томић Слађана

МАТЕМАТИКА

МЕХАНИКА(тзку,мтзкк)

 Писмени део испита полаже  се у петак, 21.12.2018.год. у 09:45 сати у  бр.80

Усмени део испита полаже се у понедељак 24.12.2018.г. у 12:30 сати у бр.80

 • Рачић Нада
 • Павловић Весна
 • Манић Петровић Верица
 • Јанојлић Ивана

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(инструктор, ВМВ I разред , ТДС)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Полажу се у петак, 21.12.2018.год. у 13:10 сати у  бр.94

 • Петровић Никола
 • Лазић Дарко
 • АдамовићВладимир
 • ЂуровићБоривоје

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(заваривач)

Полажу се у петак, 21.12.2018.год. у 13:10 сати у учионици бр.36

 • Милосављевић Драгоје
 • Станковић Драган
 • Петровић Никола

МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА

Полаже се у  петак, 21.12.2018.год. у 12:30 сати у  бр.20

 • Јовановић Александар
 • Братић Вукашин
 • Радивојевић Милан

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

БИОЛОГИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

ФИЛОЗОФИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полаже се у понедељак, 24.12.2018.год. у 13:10 сати у учионици бр.79

 • Милошевић Радмила
 • Јованов Злата
 • Обрадовић Нада
 • Голић Бранивој
 • Шипка Милена
 • Денић Зорица

МЕХАНИКА(ТДС)

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у понедељак, 24.12.2018.год. у 13:10 сати у учионици бр.80

 • Манић Петровић Верица
 • Јанојлић Ивана

         –      ПавловићВесна

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у уторак, 25.12.2018.год. у 12:30 сати у фискултурној сали

 • Шулкић Светлана
 • Дабулханић Милош
 • Сикимић Невена

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

ХЕМИЈА

Полажу се у уторак 25.12.2018.г. у 13.10 сати у бр. 96

 • Ристић Јелена
 • Радивојевић Милан
 • Раденовић Милијана
 • Томић Слађана
 • Ранковић Јасмина

ВОЗИЛА

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ВМВ III разред)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА

Полажу се у уторак 25.12.2018.г. у 13:10 сати у бр. 94

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Орлић Никола

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА(заваривач)

Полажу се у среду 26.12. 2018.г. у 13:10 сати у бр. 96

 • Тошковић Радован
 • Раденовић Братислав
 • Стевановић Мирослава

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ИСТОРИЈА

Полажу се у среду 26.12.2018.г. у 12:30 сати у бр. 77

 • Ранчић Милица
 • Ђорђевић Божидар
 • Петровић Никола

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Полажу се у четвртак 27.12.2018.г. у 12:30 сати у бр. 94

 • Анђелковић Бобан
 • Радојевић Слободан
 • Терзић Ленка

                                                                                                                                                                         Помоћник директора:

                                                                                                                                                                                 Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.