РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК.2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК.2015/2016.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ФИЛОЗОФИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у четвртак, 18.02.2016.год. у 1300 сати у учионици бр.84

 • Милорадовић Алина
 • Поповић Андрија
 • Денић Зорица
 • Шипка Милена

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита се полаже у петак, 19.02.2016.год. у 1400 сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у уторак, 23.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

 • Стевановић Далиборка
 • Марковић Драгана
 • Петровић Оливера

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита се полаже у петак, 19.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у уторак, 23.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

 • Петровић Оливера
 • Динић Ћирић Јасмина
 • Требовац Весна

 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Полажу се у петак, 19.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

 • Јованов Злата
 • Милошевић Радмила
 • Требовац Весна

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита се полаже у понедељак, 22.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

Усмени део испита се полаже у четвртак, 25.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.80

 • Стојковић Добрица
 • Чолић Добрила
 • Павловић Весна

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

МЕХАНИКА

ОСНОВИ МАШИНСТВА

Полажу се у среду, 24.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.97

 • Петровић Манић Верица
 • Јањић Љубина
 • Ристић Јелена

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (мт)

КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА И ПРИБОРА (мт)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (мхип, тзку)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (омо)

Полажу се у среду, 24.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.96

 • Раденовић Милијана
 • Раденовић Братислав
 • Братић Вукашин

 

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

ФИЗИКА

Полажу се у петак, 26.02.2016.год. у 1230 сати у учионици бр.80

 • Ранчић Милица
 • Јовановић Добрисав
 • Обрадовић Виолета
 • Стоилковић Љиљана

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у петак, 26.02.2016.год. у 1030 сати у фискултурној сали

 • Шипетић Александар
 • Панић Сања
 • Ђурић Владимир

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (инструктор)

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (тдс, вмв)

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ (вмв)

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА (тдс)

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

ШПЕДИЦИЈА

Полажу се у понедељак, 29.02.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.94

 • Јурић Јелица
 • Бајић Јовановић Александра
 • Орлић Никола

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (заваривач)

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (вмв, тдс)

Полажу се у уторак, 01.03.2016.год. у 1315 сати у учионици бр.101

 • Тирнанић Александра
 • Војиновић Душан
 • Спасић Јања

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (вмв, тдс)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс)

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

ВОЗИЛА (инструктор)

ГАРАЖЕ, СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА (тдс, изборни предмет)

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (тдс, вмв)

Полажу се у среду, 02.03.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.94

 • Радмиловић Марко
 • Орлић Никола
 • Адамовић Владимир

 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (вмв)

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (инструктор)

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (тдс, изборни предмет)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА (тдс)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (тдс)

Полажу се у четвртак, 03.03.2016.год. у 1230 сати у учионици бр.94

 • Лазић Дарко
 • Којић Дарко
 • Анђелковић Бобан

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – техничар друмског саобраћаја

Полажу се у петак, 04.03.2016.год. у 1200 сати у учионици бр.94

 • Радмиловић Марко
 • Лазић Дарко
 • Којић Дарко

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – механичар хидраулике и пнеуматике

Полажу се у петак, 04.03.2016.год. у 1230 сати у бр.31

 • Тошковић Радован
 • Лукић Зоран
 • Станковић Драган

Погледајте и...

Comments are closed.