РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНУ ШК. 2019/2020.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНУ  ШК.  2019/2020.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2  од  17.6.2020.г.

ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

Полажу се у понедељак  22.6.2020. године у 9.00 сати у бр. 70

Јовановић Добрисав

Ранчић Милица

Обрадовић Виолета

Ранковић Јасмина

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у уторак 23.6.2020. године у 12.00 сати у  фискултурној сали

Шулкић Светлана

Шипетић Александар

Дабулханић Милош

 

СОЦИОЛОГИЈА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ФИЛОЗОФИЈА

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Полажу се у уторак 23.6.2020. године у 12.30 сати у   бр.70

Денић Зорица

Шипка Милена

Требовац Весна

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ВЕРСКА НАСТАВА

Полажу се у уторак 23.6.2020. године у 12.30 сати у   бр.72

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Голић Бранивој

 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

ВОЗИЛА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ВМВ,ИНСТРУКТОР)

Полажу се у среду  24.6.2020. године у 9.00 сати у   бр.94

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Адамовић Владимир

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Полажу се у среду  24.6.2020. године у 9.00 сати у   бр.96

Раденовић Братислав

Раденовић Милијана

Милићевић Срђан

Радојевић Слободан

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Полажу се у четвртак  25.6.2020. године у 9.00 сати у   бр.26

Братић Вукашин

Томић Слађана

Васић Софија

 

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

Полажу се у четвртак  25.6.2020. године у 9.00 сати у   бр.94

Бајић Јовановић Александра

Лазић Дарко

Јурић Јелица

Петровић Никола

 

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(Аутомеханичар, тку)

Полажу се у четвртак  25.6.2020. године у 9.00 сати  испред броја 15

Филиповић Саша

Станковић Александар

Станковић Драган

Пешић Добрица

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у петак 26.6.2020. године у 9.00 сати у бр.60

Усмени део испита полаже се  у понедељак 29.6.2020. године  у 9.00 сати у бр.60

Павловић Весна

Рачић Нада

Чолић Добрила

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у петак 26.6.2020. године у 9.00 сати у бр.58

Усмени део испита полаже се  у понедељак 29.6.2020. године  у 9.00 сати у бр.58

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

 

 

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

МЕХАНИКА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

Полажу се у уторак 30.6.2020. године у 9.00 сати у бр.95

Тошковић Радован

Јанојлић Ивана

Радивојевић Милан

 

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Полажу се у уторак 30.6.2020 године у 9.00 сати у бр. 94

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-ИНСТРУКТОР ВОЖЊЕ

Полаже се у уторак 30.6.2020. године у 10.00 сати у бр.94

          Радмиловић Марко

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

         

Погледајте и...

Comments are closed.