РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШК. 2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О и С А О Б Р А Ћ А Ј

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ   ШК.  2015/2016.Г.

М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/1  од  8.12.2015.г.

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у уторак ,15.12.2015.г. у 11.30 сати у бр. 80,

а усмени део испита  полаже се у понедељак 21.12.2015.године у 11.30 сати у бр. 80

Спасојевић Жељка

Рачић Нада

Илић Данијела

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у уторак 15.12.2015. године у 11.30 сати у бр.80

Спасојевић Жељка

Рачић Нада

Милошевић Радмила

БИОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду,16.12.2015.г.  у 13.15 сати у бр.82

Обрадовић Нада

Јовановић Добрисав

Петровић Никола

Поповић Андрија

ГАРАЖЕ,СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(Возач моторних возила и техничар друмског саобраћаја)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

Полажу  се у  среду ,16.12.2015.г. у 12.00 сати у  бр.94

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Адамовић Владимир

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Полажу се у  среду 16.12.2015. године у 12.30 сати у бр. 97

Тошковић Радован

Алексић Силвија

Ристић Јелена

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у четвртак 17.12.2015.г. у 11.30 сати у бр. 80, а

Усмени део испита полаже се у петак 18.12.2015.г  у 13.30 сати у бр. 80

            Требовац Весна

Динић Ћирић Јасмина

Рајић Наташа

Шиљић Стеван

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полажу  се у  понедељак ,21.12.2015.г. у 12.30 сати у  бр.82

Шипка Милена

Денић Зорица

Јурић Јелица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у понедељак 21.12.2015. године у 12.25 сати у фискултурној сали

Шипетић Александар

Ђурић Владимир

Сикимић Невена

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Полажу се у уторак 22.12. 2015 године у 13.15 сати у бр.13

Тирнанић Александра

Спасић Далибор

Јовановић Александар

Стефановић Милан

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРНА ВОЗИЛА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Полажу се у среду 23.12.2015. године у 12.00 сати у бр. 94

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

Адамовић Радомир

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(механичар хидраулике и пнеуматике, машинбравар, бравар)

Полажу се у среду 23.12.2015. године у 12 сати у бр.97 и радионица бр. 21

Томић Слађана

Стевановић Мирослава

Лукић Зоран

Пешић Добрица

МЕХАНИКА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА

АУТОМАЗИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-БРАВАР

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

Полажу се у четвртак 24.12.2015. године у 11.30 сати у бр. 97

Петровић Манић Верица

Раденовић Братислав

Раденовић Милијана

 ЗАВРШНИ ИСПИТ

 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у петак 25.12.2015. године у 12.30 сати у бр. 94

Лазић Дарко

Којић Дарко

Радмиловић Марко

 

БРАВАР

Полаже се у петак 25.12.2015. године у 12.30 сати у бр. 21

Пешић Добрица

Станковић драган

Раденовић Братислав

 

Погледајте и...

Comments are closed.