РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ ШК. 2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О и С А О Б Р А Ћ А Ј

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ   ШК.  2015/2016.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/1  од  8.10.2015.г.

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у уторак ,20.10.2015.г. у 11.30 сати у бр. 80,

а усмени део испита  полаже се у среду 21.10.2015.године у 11.30 сати у бр. 80

Чолић Добрила

Спасојевић Жељка

Стојковић Добрица

ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у петак,23.10.2015.г.  у 11.30 сати у бр.80

Јовановић Добрисав

Милошевић Радмила

Ранчић Милица

Јованов Злата

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у понедељак 19.10.2015.г. у 11.30 сати у бр. 82, а

Усмени део испита полаже се у уторак 20.10.2015.г  у 13.30 сати у бр. 82

            Динић Весна

Марковић Драгана

Петровић Оливера

Шаренац Марија

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у уторак 27.10.2015.г. у 13.15 сати у бр. 84

Петровић Никола

Поповић Андрија

Недељковић Немања

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ФИЛОЗОФИЈА

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Полажу  се у среду,28.10.2015.г. у 13.30 сати у  бр.80

Шипка Милена

Денић Зорица

Јурић Јелица

Шакић Татјана

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Полажу се у четвртак 22.10.2015.г у 13.15. сати у бр. 13

Тирнанић Александра

Совтић Иван

Станојевић Зоран

 

 

 

ФИЗИКА

Полаже се у понедељак 26.10.2015.г у 9.45 сати у бр. 77

Обрадовић Виолета

Стојиловић Љиљана

Чукић Јадранка

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду 21.10.2015.г у 12.25 сати у фискултурној сали

Шипетић Александар

Ђурић Владимир

Панић Сања

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

ШПЕДИЦИЈА

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Полажу се у понедељак 26.10.2015.г. у 12.00 сати у бр.94

Александра Бајић Јовановић

Лазић Дарко

Орлић Никола

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРНА ВОЗИЛА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Полажу се у уторак 27.10.2015.г. у 12 сати у бр.94

Којић Дарко

Радмиловић Марко

Адамовић Радомир

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

ЗАВРШНИ ИСПИТ ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полажу се у четвртак  29.10.2015.г. у 11.30 сати у бр. 94

Лазић Дарко

Рамиловић Марко

Анђелковић Бобан

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЗА МЕХАНИЧАРА ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

Полажу се у петак 23.10.2015.г у 12. сати у бр. 97

Тошковић Радован

Ђуровић Боривоје

Алексић Силвија

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ОСНОВЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ЗА ЗАВАРИВАЧА

Полажу се у четвртак 22.10.2015.г. у 12. сати у бр. 97

Раденовић Милијана

Стевановић  Мирослава

Јакшић Снежана

Ристић Јелена

МЕХАНИКА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

Полажу се у четвртак 29.10.2015.г. у 12 сати у бр. 97

Петровић Манић Верица

Раденовић Братислав

Бугариновић Владан

Јањић Љубина

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.