РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНE

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у  уторак 15.10.2013. године у 12:30 часова у бр. 74

Комисија у саставу:

1. Силвиа Ђорђевић

2. Ивановић Лидија

3, Рајковић Јелица

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Полажу се у понедељак 14. 10. 2013. године у 12:30 часова у бр. 124

Комисија у саставу:

1. Милена Шипка

2. Никола Петровић

3. ТатјанаШакић

4. Татјана Бера

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ИЗРАДЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА

Полажу се у среду 16.10.2013. године у 07:30 часова у бр. 74

Комисија у саставу:

1. Иван Совтић

2. Зоран Станојевић

3. Новица Стојиловић

 

МАТЕМАТИКА

Полаже се у среду 23.10.2013. године у 10:00 часова у бр. 80

Комисија у саставу:

1. Весна Пољарац

2. Коса Пецељ

3. Илић Данијела

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у петак, 18 .10.2013. године у 9:45 часова у сали за физичко

Комисија у саставу:

1. Србислав Ковачевић

2. Владимир Ђурић

3. Сања Панић

 

ЕЛЕКТРОНИКА

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

РАЧУНАРИ

Полажу се у понедељак 21.10.2013. године у 9:00 часова у бр. 74

Комисија у саставу:

1. Јања Спасић

2. Слађана Станковић

3. Јасминка Надашкић

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

фИЗИКА

Полаже се у четвртак,17.10.2013. године у 13:15 часова у бр. 77

Комисија у саставу:

1. Нада Обрадовић

2. Љиљана Стојиловић

3. Александар Срејић

Помоћник директора

Славица Савић

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.