РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ ШК. 2016/2017.Г. М А Ш И Н С Т В О и С А О Б Р А Ћ А Ј

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АПРИЛУ  ШК.  2016/2017.Г.

 

М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

 

Број 19/2  од  10.4.2017.г.

 

ИСТОРИЈА

ВЕРСКА НАСТАВА

СОЦИОЛОГИЈА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у уторак 18.4.2017. године у 13.15 сати у бр. 98

Ранчић Милица

Голић Бранивој

Петровић Јелена

Петровић Никола

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у уторак 18.4.2017. године у 10.00 сати у бр.77, а

усмени део испита у понедељак 24.4.2017. године у 10.00 сати у бр.72

Стојковић Добрица

Спасојевић Жељка

Рачић Нада

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у среду 19.4.2017. године у 13.15 сати у бр. 96,

а усмени део испита полаже се у четвртак 20.4.2017. године у 12.30 сати у бр.96

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Шаренац Марија

Петровић Оливера

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

МОТОРНА ВОЗИЛА

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ВМВ,ТДС)

Полажу се  у среду  19.4.2017. године у 13.15 сати у бр. 94,

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Ђаков Момчило

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се  у среду  19.4.2017. године у 15.05 сати у фискултурној сали

Панић Сања

Шипетић Александар

Ђурић Владимир

ГЕОГРАФИЈА

Полаже се у среду 19.4.2017.године у 13.00 сати у бр.56

Јовановић Добрисав

Вучковић Бранкица

Петровић Јелена

МЕХАНИКА

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ

Полажу се у петак 21.4.2017. године у 13.15 сати у бр. 97

Тошковић Радован

Ристић Јелена

Петровић Манић Верица

Милићевић Срђан

Алексић Силвија

ФИЗИКА

Полаже се у петак 21.4.2017. године у 12.30 сати у бр. 98

Стојиловић Љиљана

Ђорђевић Божидар

Обрадовић Нада

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА

ШПЕДИЦИЈА

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Полажу се у понедељак 24.4.2017. године у 13.15 сати у  бр.94

Бајић Јовановић Александра

Јурић Јелица

Орлић Никола

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА

Полажу се у понедељак 24.4.2017. године у 13.15 сати у  бр.97

Ристић Јелена

Алексић Силвија

Раденовић Милијана

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Полажу се у уторак 25.4.2017. године у 13.15 сати у бр.94

Лазић Дарко

Радмиловић Марко

Бајић Јовановић Александра

Радојевић Слободан

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(металоглодач)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(мткк)

Полажу се у уторак 25.4.2017. године у 12.30 сати у бр.39

Перишић Светислав

Филиповић Саша

Станковић Драган

КОНСТРУИСАЊЕ

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОСНОВИ МАШИНСТВА

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Полажу се у среду 26.4.2017. године у 13.15 сати у бр.100

Јањић Љубина

Ђуровић Боривоје

Милићевић Срђан

Ђорђијевски Симо

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =