РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШК. 2016/2017.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ДЕЦЕМБРУ  ШК.  2016/2017.Г.

 

М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј

 

Број 19/2  од  8.12.2016.г.

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СОЦИОЛОГИЈА

Полажу се у среду 14.12.2016.године у 13.15 сати у бр.97

Обрадовић Нада

Голић Бранивој

Милорадовић Алина

Денић Зорица

УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА(припремач намирница)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

Полажу се у четвртак 15.12.2016.године у 13.15. сати у бр.97

Петровић Јелена

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Шакић Татјана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у четвртак 15.12.2016. године у 10.00 сати у фискултурној сали

Шулкић Светлана

Шипетић Александар

Јоцић Петровић Тијана

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ

Полажу се у петак 16.12.2016. године у 12 сати у бр.101

Радојевић Слободан

Јоцић Жаклина

Николић Јелка

Станојевић Зоран

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА(V°)

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ИСТОРИЈА

Полажу се у петак 16.12.2016.године у 13.15 сати у бр.94

Којић Дарко

Лазић Дарко

Орлић Никола

Ранчић Милица

Ђорђевић Божидар

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА

МОТОРНА ВОЗИЛА(вмв)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА(тдс)

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА(V°)

Полажу се у среду 21.12.2016. године у 13.15 сати у бр. 94

Бајић Јовановић Александра

Адамовић Владимир

Радмиловић Марко

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се у среду 21.12.2016. године у 13.15 сати у бр. 98,

а усмени део испита полаже се у четвртак 22.12.2016. године у 12.30 сати у бр.98

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Шиљић Стеван

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА(вмв,тдс)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(вмв,тдс)

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

Полажу се у четвртак 22.12.2016. године у 13.15 сати у бр. 92

Радмиловић Марко

Ђаков Момчило

Адамовић Владимир

Бајић Јовановић Александра

ОСНОВЕ КОНСТРУИСАЊА

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

Полажу се у четвртак 22.12.2016. године у 13.15 сати у бр.97

Јањић Љубина

Тошковић Радован

Петровић Михајло

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита  полаже се   у петак 23.12.2016. године у 13.15 сати у бр.96

Усмени део испита се полаже у понедељак 26.12.2016. године у 11.30 сати у бр.96

Чолић Добрила

Рачић Нада

Павловић Весна

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита  полаже  се у петак 23.12.2016.године у 13.15 сати у бр.80

Усмени део испита полаже се у понедељак 26.12.2016. године у 13.15. сати у бр. 80

Ћирић Динић Јасмина

Петровић Оливера

Шаренац Марија

МЕХАНИКА

Писмени део испита полаже се у петак 23.12.2016. у 12.30 сати у 97

Усмени део испита полаже се у понедељак 26.12.2016. у 13.15 сати у бр. 97

Бугариновић Владан

Ристић Јелена

Васић Софија

ВОЗИЛА(V°)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Полажу се у петак 23.12.2016. године у 13.15 сати у бр.94

Радмиловић МАрко

Анђелковић Бобан

Орлић Никола

ФИЗИКА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА(вмв)

ТЕХНОЛОГИЈА  МАТЕРИЈАЛА(вмв)

Полажу се у понедељак 26.12.2016. године у 13.15. сати у  бр.97

Обрадовић Виолета

Бугариновић Владан

Васић Софија

Ристић Јелена

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Полажу се у уторак 27.12.2016. године у 13.15 сати у бр.95

Алексић Глигорић Силвија

Милићевић Срђан

Лазаревић Јасна

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(припремач намирница)

ПРИПРЕМАЊЕ НАМИРНИЦА(припремач намирница)

Полажу се у уторак 27.12.2016. године у 13.15 сати у бр.11

Миновић Ана

Јовановић Милорад

Петровић Михајло

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ-Заваривач

Полаже се у  среду  28.12.2016. године у 13.15 сати у  бр.36

Милосављевић Драгоје

Станковић Драган

Стевановић Мирослава

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ-Инсталатер

Полаже се у среду 28.12.2016. године у 13.15 сати у бр.21

Радивојевић Милан

Јовановић Милорад

Тошковић Радован

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.