РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.год.

 

ИСТОРИЈА (тдс, заваривач)

ВЕРСКА НАСТАВА (тзку, мткк, заваривач и тдс)

СОЦИОЛОГИЈА (тдс)

ФОЛОЗОФИЈА (тдс)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (мткк)

Полажу се у понедељак, 19.06.2017.год. у 1200 сати у учионици бр.60

Комисија:

 • Ранчић Милица
 • Денић Зорица
 • Голић Бранивој
 • Шипка Милена

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (тзку и заваривач)

Полаже се у понедељак, 19.06.2017. год. у 0800 сати у сали за физичко васпитање

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Шипетић Александар
 • Панић Сања

 

МЕХАНИКА (вмв)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (рсут)

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА (тзку)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (тзку и мткк)

Полажу се у уторак, 20.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.96

Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Ристић Јелена
 • Раденовић Братислав

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (заваривач)

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (омо)

Полажу се у уторак, 20.06.2017.год. у 0800 сати у  бр.15

Комисија:

 • Станковић Драган
 • Филиповић Саша
 • Милосављевић Драгоје

 

МАТЕМАТИКА (тзку, мткк, мт, вмв и аутомеханичар)

Писмени део испита се полаже у среду, 21.06.2017.год. у 0800 сати у учионици бр.60

Усмени део испита се полаже у петак, 23.06.2017.год. у 0800 сати учионици бр.60

Комисија:

 • Рачић Нада
 • Чолић Добрила
 • Павловић Весна

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (мткк, тзку, тдс и заваривач)

Писмени део испита се полаже у среду, 21.06.2017.год. у 0800 сати у учионици бр.59

Усмени део испита се полаже у петак, 23.06.2017.год. у 0800 сати учионици бр.59

Комисија:

 • Ћирић Динић Јасмина
 • Шаренац Марија
 • Петровић Оливера

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА (тдс)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ (вмв)

Полажу се у среду, 21.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Којић Дарко
 • Лазић Дарко

 

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (вмв)

Полаже се у среду, 21.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.13

Комисија:

 • Тирнанић Александра
 • Станојевић Зоран
 • Совтић Иван

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (мткк, вмв и тдс)

Писмени део испита се полаже у четвртак, 22.06.2017.год. у 1200 сати у учионици бр.60

Усмени део испита се полаже у понедељак, 26.06.2017.год. у 0800 сати у учионици бр.60

Комисија:

 • Шиљић Стеван
 • Марковић Драгана
 • Динић Весна

 

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА (рсут)

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОТРУ (рсут)

САОБРАЋАЈНАИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (тдс)

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА (тдс)

Полажу се у четвртак, 22.06.2017.год. у 1200 сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра
 • Орлић Никола
 • Анђелковић Бобан

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА (тзку)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (заваривач)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (мткк)

МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА (бравар)

Полажу се у четвртак, 22.06.2017.год. у 1200 сати у кабинету бр.96

Комисија:

– Томић Слађана

– Стевановић Мирослава

– Петровић М. Верица

– Јовановић Александар

 

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут)

КОНСТРУИСАЊЕ (мткк)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА (тсут)

Полажу се у петак, 23.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.96

Комисија:

 • Томић Слађана
 • Јакшић Снежана
 • Јањић Љубина

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ (тзку)

РАЧУНАРИ У МАШИНСТВУ (мт)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (мткк)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (заваривач)

Полажу се у понедељак, 26.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.100

Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Раденовић Братислав
 • Ђуровић Боривоје

 

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс)

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (тдс и вмв)

Полажу се у понедељак, 26.06.2017.год. у 0800 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Којић Дарко
 • Адамовић Владимир
 • Радмиловић Марко

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (тдс, вмв и рсут)

Полажу се у уторак, 27.06.2017.год. у 0800 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Орлић Никола
 • Адамовић Владимир
 • Ђаков Момчило

 

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ (тзку)

ТЕРМОДИНАМИКА (мткк)

Полажу се у уторак, 27.06.2017.год. у 0800 часова у кабинету бр.20

Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Томић Слађана
 • Милићевић Срђан

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ (инструктор вожње)

Полаже се у среду, 21.06.2017.год. у 0800 сати у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Којић Дарко
 • Лазић Дарко

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

______________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 4 =