ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe  

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2019/2020.годинe

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

Полажу се у понедељак  17.8.2020. године у 11.00 сати у бр. 60

Обрадовић Виолета

Стојиловић Љиљана

Ранковић Јасмина

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ 1 РАЗРЕД)

ТРАСОЛОГИЈА

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА (ВМВ 2 РАЗРЕД)

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

Полажу се у понедељак  17.8.2020. године у 8.30 сати у бр. 95

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

Полажу се у понедељак  17.8.2020. године у 10.00 сати у бр. 95

Васић Софија

Милићевић Срђан

Алексић Глигорић Силвија

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полажу се у уторак, 18.8.2020. године у 9.00 сати у  фискултурној сали

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

Шулкић Светлана

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита полаже се у уторак, 18.8.2020. године у 8.00 сати у бр.58

Усмени део испита полаже се  у среду, 19.8.2020. године  у 8.00 сати у бр.58

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Васић Софија

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у  уторак, 18.8.2020. године у 8.00 сати у бр.60

Усмени део испита полаже се у  среду, 19.8.2020. године  у 10.00 сати у бр.60

Радмиловић Јелена

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се уторак, 18.8.2020. године у 8.30 сати у бр.5

Усмени део испита полаже се  у  среду, 19.8.2020. године  у 8.30 сати у бр.5

Михајловић Наталија

Пецељ Коса

Илић Данијела

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА(ЗАВАРИВАЧ)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Полажу се у уторак, 18.8.2020. године у 9.00 сати у  бр.95

Стевановић Мирослава

Томић Слађана

Радивојевић Милан

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ЗАВАРИВАЧ)

Полаже се у среду, 19.8.2020. године у 8.00 сати  у радионици бр.36

Милосављевић Драгоје

Пешић Добрица

Станковић Драган

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

МОТОРНА ВОЗИЛА

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

Полажу се у четвртак, 20.8.2020. године у 10.00 сати   у бр. 94

Бајић Јовановић Александра

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

 

МЕХАНИКА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

Полажу се у четвртак, 20.8.2020. године у 10.00 сати   у бр. 95

Бугариновић Владан

Раденовић Милијана

Томић Слађана

 

ИСТОРИЈА

ФИЛОЗОФИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

ВЕРСКА НАСТАВА

Полажу се у четвртак, 20.8.2020. године у 8.30 сати   у бр. 4

Ранчић Милица

Денић Зорица

Шипка Милена

Голић Бранивој

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у  петак, 21.8.2020. године у 10.00 сати у бр.4

Усмени део испита полаже се у  понедељак,  24 .8.2020. године  у 10.00 сати у бр.4

Требовац Весна

Јурић Јелица

Петровић Никола

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у петак,  21.8.2020. године у 10.00 сати у   бр.4

Милошевић Радмила

Требовац Весна

Јованов Злата

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ОСНОВИ МАШИНСТВА

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА

Полажу се у петак,  21.8.2020. године у 10.00 сати у   бр.95

Тошковић Радован

Јанојлић Ивана

Милићевић Срђан

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

Полажу се у понедељак,  24.8.2020. године у 10.00 сати у   бр.95

Радојевић Слободан

Тошковић Радован

Раденовић Братислав

 

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА(ВМВ 3РАЗРЕД)

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА

СКЛАДИШТА

ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈА

Полажу се у понедељак,  24.8.2020. године у 10.00 сати у   бр.4

Јурић Јелица

Петровић Никола

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ВМВ 2 РАЗРЕД)

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Полажу се у уторак, 25.8.2020. године у 10.00 сати у   бр.95

Ђаков Момчило

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

 

Погледајте и...

Comments are closed.