ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА  У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

Полаже се у петак 25.08.2017. у            9:00   часова , уч.бр.60:

Комисија:      1. Ђорђевић Силвиа

  1. 2. Николић Милена
  2. Ивановић Лидија

 

AДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА (IV/1)

 

Испит за проверу стручно теоријских знања

полаже се у уторак  29.8.2017. у 10:00 у бр.96

 

Дежурни наставник:  – Маћешић Марко

 

Комисија за умножавање и достављање тестова дежурном наставнику:

  • Радосављевић Снежана

 

Комисија за преглед теста:

– Васиљевић Марин

– Минић Срећко

– Алексић Иван

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

МАТЕМАТИКА ( IV/2, )

понедељак, 28.8.2017. у 8:00 у бр.56

Комисија:                        –   Пољарац Весна

  • Илић Данијела
  • Карличић Горан
  • Пецељ Коса

 

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ( IV/2)

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ (IV/2)

понедељак, 28.8.2017. у 8:00 у бр.102

Комисија :     – Војиновић Душан

– Минић Срећко

– Михић Љиљана

 

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ (IV/3)

МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ (IV/3)

понедељак, 28.8.2017. у 8:00 у бр.101

 

Комисија:      – Стефановић Драган

– Радовановић Жарко

– Спасић Далибор

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ ( IV/4 )

ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ ( IV/4 )

понедељак,, 28.8.2017. у 8:00 у бр.13

 

Комисија: –    Савић Славица

  • Станојевић Зоран
  • Совтић Иван

 

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (IV/5)

ОПАСАН ОТПАД (IV/5)

понедељак,  28.8.2017. у 8:00 у бр.38

Комисија:

  • Радовановић Весна

–   Лукић Зоран

–   Милојевић Немаља

–   Петровић Јелена

 

ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ  (IV/6)

понедељак, 28.8.2017. у 8:00 у бр.13

 

Комисија :

– Совтић Иван

– Јоцић Жаклина

– Бајић Драган

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

 

AДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА (IV/1)

 

понедељак, 28.8.2017.  у  08:00 часова  у броју  95

Комисија:

– Васиљевић Марин

– Маћешић Марко

– Ђорђевић Никола(социјални партнер)

РАЧУНАРИ (IV/2)

уторак, 29.8.2017.  у  08:00   у броју  102

 

Комисија: -Надашкић Ђорђевић Јасминка

– Траиловић Звонко

– Дракулић Радмила

 

 

РАЧУНАРИ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ ( IV/3)

МЕРЕЊА  У  АУТОМАТИЦИ (IV/3)

уторак, 29.8.2017.  у  8:00   у броју  102

 

Комисија:      –    Стефановић Драган

–    Спасић Далибор

–    Радовановић Жарко

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ ( IV/4)

ЕЛ.МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ ( IV/4 )

уторак, 29.8.2017.  у  8:00   у броју  13

Комисија:        –    Савић Славица

–    Станојевић Зоран

–    Совтић Иван

 

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (IV/5)

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (IV/5)

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА (IV/5)

уторак, 29.8.2017.  у  8:00   у броју  38

Комисија:

  • Радовановић Весна

–   Лукић Зоран

–   Милојевић Немаља

–   Петровић Јелена

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ШИНСКИМ ВОЗИЛИМА ( IV/6)

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ (ванредни)

уторак, 29.8.2017.  у  8:00   у броју  13

Комисија :

– Совтић Иван

-Стефановић Драган

– Николић Јелка

– Станојевић Зоран

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ  РАДА  НА  ЗАВРШНОМ  ИСПИТУ

 

ЕЛЕКТРОМЕХ. ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ (III/5)

И ВАНРЕДНИ

понедељак, 28.8.2017.  у  8:00   у броју  43

 

Комисија:

– Ковачевић Голуб

– Ђорђевић Срђан

– Шаренац Ненад

 

АУТОЕЛЕКТРИЧАР (III/6) 

петак ,25.8.2017. у 8:00   у броју  40

понедељак, 28.08.2017.           у 8:00   у броју  40

Комисија:      – Маринковић Ненад

– Радојевић Слободан

– Нешић Александар

– представник послодаваца

 

 

помоћник директора

Новица Стојиловић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =