НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Техничка школа
Смедерево
Број :
13.08.2012.год.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 20.08.2012.године
у 8,00 часова
у зборници школе, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ :

1. Усвајање записника са претходне седнице ( записник је истакнут на огласној табли )
2. Информације везане о тренутној ситуацији у којој се Школа налази
3. Утврђивање календара рада до 31.08.2012.године
4. Формирање комисије за поправне, разредне, матурске и завршне испите и ванредне испите
5. Предлог одељенских старешина
6. Предлог поделе предмета на наставнике
7. Доношење одлуке о секцијама које ће радити у наредној школској години и именовање руководилаца секција
8. Задужења за израду Извештаја о раду школе за текућу годину
9. Задужења за израду Годишњег плана рада школе за наредну годину
10. Избор чланова тима за Школски програм
11. Припрема Школе за наредну школску годину
12. Разно

ВД ДИРЕКТОР

Верица Петровић Манић

Погледајте и...

Comments are closed.