МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АВГУСТ 2016. год.

МАТУРСКИ  ИСПИТ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ

АВГУСТ 2016.год.

(електротехника и металургија)

ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА -ванредан

Писмени испит из српског језика и књижевности


Полаже се у ЧЕТВЕТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Николић Милена

Ивановић Лидија

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА:

1.Рачунарске мреже и комуникације

  • ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.102

комисија :

Војиновић Душан

Минић Срећко

Маћешић Марко

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА:

1.Рачунарске мреже и комуникације

  • ПОНЕДЕЉАК, 29.08. 2016. У 9:00 у бр.102

комисија :

Војиновић Душан

Минић Срећко

Маћешић Марко

 

ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА   4/4

Писмени испит из српског језика и књижевности


Полаже се у ЧЕТВЕТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Николић Милена

Ивановић Лидија

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА:

1.Електрична мерења и мерења у електроенергетици

2.Електрично покретање

3.Управљање ЕМП

  • ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.13

комисија :

Николић Јелка

Станојевић Зоран

Савић Славица

 

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА:

1.Управљање ЕМП

2.Ел.инсталације и осветљења

3.Електрично покретање

4.Програмабилни логички контролери

5.Електричне машине

  • ПОНЕДЕЉАК, 29.08. 2016. У 9:00 у бр.13

комисија :

Нушевић Љубомир

Станојевић Зоран

Савић Славица

Совтић Иван

ЗА ЗАНИМАЊЕ : ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ  4/5 – ОГЛЕД

Писмени испит из српског језика и књижевности
Полаже се у ЧЕТВРТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Николић Милена

Ивановић Лидија

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА:

Опасан отпад

Рециклажа комуналног отпада 

  • ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.38

комисија :

Новаковић Миланка

Радосављевић Светлана

Радовановић Весна

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА:

Одлагање отпада

Рециклажне технологије

Рециклажа комуналног отпада

  • ПОНЕДЕЉАК 08. 2016. У 9:00 у бр.38

комисија :

Новаковић Миланка

Радосављевић Светлана

Радовановић Весна

 

ЗА ЗАНИМАЊЕ : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА  4/6

Писмени испит из српског језика и књижевности


Полаже се у ЧЕТВРТАК,  25.08.2016. године у 9:00 часова у  бр. 60

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа

Николић Милена

Ивановић Лидија

 

ПОЛАГАЊЕ ИЗБОРНОГ  ПРЕДМЕТА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА:

 

Примена рачунара у електротехници

Енергетска електроника

  • ПЕТАК , 26.08.2016. у 9:00 у бр.13

комисија :

Стефановић Драган

Станковић Слађана

Стефановић Милан

 

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА:

1.Електричне инсталације и аутоматика на шинским возилима

2.Електричне машине и уређаји на шинским возилима

  • ПОНЕДЕЉАК, 29.08. 2016. У 9:00 у бр.13

комисија :

Стојиловић Новица

Станојевић Зоран

Совтић Иван

 

 

 

                                                           помоћник директора:

                                                          Стојиловић Новица

Погледајте и...

Comments are closed.