КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2012.год.

Техничка школа
10.08.2012.год.
Смедерево
дел.бр.1415/1
КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2012.год.

Датум Активност
20.08.2012.год. у 8,00 час Наставничко веће Школе

од 16.08.- 24.08.2012.год Поправни и разредни испити

27.08.2012.год.од 10,00-12,00 час у бр.50. Пријављивање завршног и матурског испита
27.08.2012.год. од 8,00 -11,00 час. Упис ученика у II,III и IV разред

28.08.2012.год. у 8,30 час I састанак Испитног одбора

28.08.2012.год. у 9,00 час Писмени испит из српског језика

28.08.2012.год. у 9,00 час Извлачење тема за завршни испит

28.08.2012.год. у 12,00 час Састанци актива Школе

29.08. 2012.год. oд 8,00 час Израда практичног рада за завршни испит

29.08.2012.год. у 8,00 час Полагање изборних предмета матурског испита
30.08.2012.год.у 8,00 час Одбрана завршног испита
Одбрана матурског рада

30.08.2012.год. у 10,00 час II састанак Испитног одбора

30.08.2012.год. у 10,30 час Наставничко веће Школе

ВД ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Верица Петровић Манић

Погледајте и...

Comments are closed.